- Happy Halloween & Trevlig Allhelgonahelg önskar radiogodis.se! -

Happy Halloween & Trevlig Allhelgonahelg önskar radiogodis.se till alla sina lyssnare, besökare & annonsörer!

                             

- Lyssnarsiffror för svensk radio vecka 42! -

                             Lyssnarsiffror för svensk radio vecka 42!

 

 

Station

2014-38

2014-39

2014-40

2014-41

2014-42

 

Radio Total 71,6% 71,9% 72,9% 73,1% 73,9%
Privat lokalradio Total 32,5% 34,9% 35,3% 34,7% 35,8%
SR Radio Total 59,0% 59,5% 58,7% 59,1% 59,3%
SBS Radio Total 24,0% 25,8% 26,7% 25,3% 25,7%
MTG Radio Total 13,4% 14,5% 14,1% 14,6% 15,1%
P1 16,1% 15,5% 15,5% 16,0% 16,2%
P2 2,4% 2,5% 2,4% 2,6% 2,4%
P3 15,8% 18,3% 16,2% 17,0% 16,4%
P4 41,5% 41,1% 41,0% 40,8% 40,7%
Mix Megapol 15,8% 16,9% 17,5% 16,3% 16,5%
RIX FM 10,3% 11,6% 11,2% 11,4% 12,1%
NRJ 7,6% 8,2% 8,2% 7,6% 8,2%
Rockklassiker 2,9% 3,5% 3,5% 3,2% 2,9%
 

- Varför har vi sommartid/vintertid? -

Varför har vi sommartid/vintertid?

 

Klicka på klockbilden här nedan och hör ett inslag från Vetenskapsradion från 1994!

 


- Ingen höjning av radio- & TV-avgiften! -

                                  Ingen höjning av radio- & TV-avgiften!

 

Det blir inte heller nästa år någon höjning av radio- och TV-avgiften, skriver regeringen i budgeten för 2015. Det är femte året i rad som avgiften inte höjs.

 

Däremot lovar regeringen att återkomma om radio- och TV-avgiften. Det kan exempelvis ske vid vårbudgeten. Regeringen ska även återkomma om en eventuell kompensation för ökade sändningsutgifter för SVT.

 

Totalt ökar public service-bolagens medel från rundradiokontot med 2 procent nästa år, vilket följer riksdagsbeslutet om tillståndsperioden 2014-2019. Sveriges Radio får 2,787 miljarder, SVT 4,566 miljarder och UR 403,1 miljoner kronor. Totalt blir det 7,756 miljarder kronor till public service-bolagen nästa år. Myndigheten för radio och TV får 8,7 miljoner från kontot.

 

                                                
 
För att anslagen till public service ska kunna öka med 2 procent årligen krävs att antalet licensbetalare inte går ned för mycket. En dom i Högsta förvaltningsdomstolen gör att de som saknar TV men har en dator inte omfattas av avgiften. Det har gjort att ett stort antal personer sagt upp sitt TV-innehav och slutat betala avgiften. Regeringen tror dock att avgifterna ”inte kommer att minska i någon större omfattning” under 2014 och bygger det antagandet på en prognos från Radiotjänst.

 

VD-arna för de tre public service-bolagen träffade i dag Kulturutskottet, skriver SVT-s interntidning Vi på TV. De krävde en ny teknikneutral finansiering för public service och föreslog ändringar i de två skrivningarna i lagen som Högsta förvaltningsrätten ansåg var otydliga.


- Gert Fylking-idé kan bli digital MTG-station (Radio 1)! -

                          Gert Fylking-idé kan bli digital MTG-station (Radio 1)!

 

Det kan bli en omstart av talkanalen Radio 1 när digitalradion byggs ut. Det bekräftar MTG Radios VD Christer Modig. MTG Radio har fått totalt elva rikstäckande tillstånd och ett av dem är för Radio 1.

 

”Vi är övertygade om att ett innehåll som är unikt är det som kommer att dra folk till digitalradion. Vi har tre kanaler som kanske är lite annorlunda för reklamradion” säger MTG Radios VD Christer Modig.

 

Anledningen till att Radio 1 lades ned var att processen kring digitalradion drog ut på tiden och att MTG Radio tvingades till besparingar på grund av att NRJ gick över till att samarbeta med SBS.

 

”Det var ett bra tillfälle att starta Radio 1 i Stockholm 2011 och sedan var tanken att komma ut i landet 2012-2013. Sedan drog besluten kring digitalradion ut på tiden, men vi hoppades ändå på en start 2014. Då kom NRJ-affären och när jag kom tillbaka till MTG Radio blev jag tvungen att prioritera och ta det jobbiga beslutet att lägga ned Radio 1. Vi lärde oss mycket med Radio 1 och kan starta upp den igen” säger Christer Modig.

 

Vid sidan av Radio 1 kan det även bli en sportradiokanal i samarbete med Viasat Sport.

 

”Vi har en hel del sporträttigheter i huset som kan utnyttjas för radio. Sommar-OS 2016 kan kanske vara en startpunkt. ESPN har lyckats mycket bra med att locka lyssnare till sina digitala satellitradiosändningar i USA” säger Christer Modig.

 

En tredje ny radiostation kan bli Bilradion, som bland annat riktar sig till yrkeschaufförer.

 

”Bilradion för tankarna tillbaka till det som Sveriges Radio gjorde i programmet Hej trafikant. Trafikinformation blandat med bra musik och konstant kontakt med yrkeschaufförer och trafikanter” säger Christer Modig.

 

Idén till Bilradion kommer från MTG-medarbetaren Gert Fylking, som enligt Christer Modig skulle kunna vara en del av kanalaen.

 

De övriga tillstånden som MTG Radio har är för de existerande FM-kanalerna Rix FM, Bandit Rock och Lugna Favoriter, de digitala kanalerna Power Hit Radio, Svenska Favoriter och Indie 100 samt de nya kanalerna Retro och Malung Forever (dansbandsmusik)


- Lyssnarsiffror för svensk radio vecka 41! -

                                   Lyssnarsiffror för svensk radio vecka 41!
 
 

Station

2014-37

2014-38

2014-39

2014-40

2014-41

 

Radio Total 71,5% 71,6% 71,9% 72,9% 73,1%
Privat lokalradio Total 33,4% 32,5% 34,9% 35,3% 34,7%
SR Radio Total 58,7% 59,0% 59,5% 58,7% 59,1%
SBS Radio Total 24,4% 24,0% 25,8% 26,7% 25,3%
MTG Radio Total 14,0% 13,4% 14,5% 14,1% 14,6%
P1 15,5% 16,1% 15,5% 15,5% 16,0%
P2 2,4% 2,4% 2,5% 2,4% 2,6%
P3 16,4% 15,8% 18,3% 16,2% 17,0%
P4 41,5% 41,5% 41,1% 41,0% 40,8%
Mix Megapol 16,4% 15,8% 16,9% 17,5% 16,3%
RIX FM 11,5% 10,3% 11,6% 11,2% 11,4%
NRJ 6,7% 7,6% 8,2% 8,2% 7,6%
Rockklassiker 3,5% 2,9% 3,5% 3,5% 3,2%
 

- Olof Palme om ubåtskränkningar! -

                                      Olof Palme om ubåtskränkningar!
 

Att bero på ubåtsaktiviteterna som pågår just nu i Stockholms Skärgård, här är ett inslag ur Ekot 1983. Bland andra Olof Palme uttalar sig om ubåtskränkningar.

 

(klicka på ubåtsbilden här nedan för att lyssna på inslaget)

 

                                        

- Digitalradioförslaget i Sverige snart klart! -

                               Digitalradioförslaget i Sverige snart klart!

 

Senast 30 november ska branschsamordnaren Nina Wormbs lämna sitt förslag till hur radion ska digitaliseras i Sverige.

 

Den förra regeringen utsåg i juli förra året Nina Wormbs till särskild utredare och ”branschsamordnare för digitalisering av ljudradion”. Hon ska i samarbete med branschen – bland annat de tre stora radiobolagen, närradion och Teracom – föreslå hur en övergång från FM till DAB ska gå till och uppskatta ett datum för när FM-sändningarna ska avslutas. Till sin hjälp har hon utredningens sekreterare Linus Fredriksson.

 

Nina Wormbs säger att det finns några få frågor som det fortfarande förs diskussioner om.

 

”Vi har arbetat med ett övergripande förslag och arbetat med olika delar under året. Vi har nu texter som vi försöker samordna och samsas om. Sedan går det in i ett politiskt skede. Vi hoppas att det remitteras omdelbart och att man kan ha en process som inte är så långsam” säger Nina Wormbs.

 

                  

- Lyssnarsiffror för svensk radio vecka 40! -

                                 Lyssnarsiffror för svensk radio vecka 40!
 
 

Station

2014-36

2014-37

2014-38

2014-39

2014-40

 

Radio Total 72,3% 71,5% 71,6% 71,9% 72,9%
Privat lokalradio Total 33,6% 33,4% 32,5% 34,9% 35,3%
SR Radio Total 58,9% 58,7% 59,0% 59,5% 58,7%
SBS Radio Total 25,0% 24,4% 24,0% 25,8% 26,7%
MTG Radio Total 14,0% 14,0% 13,4% 14,5% 14,1%
P1 15,4% 15,5% 16,1% 15,5% 15,5%
P2 2,5% 2,4% 2,4% 2,5% 2,4%
P3 16,3% 16,4% 15,8% 18,3% 16,2%
P4 40,8% 41,5% 41,5% 41,1% 41,0%
Mix Megapol 16,1% 16,4% 15,8% 16,9% 17,5%
RIX FM 11,1% 11,5% 10,3% 11,6% 11,2%
NRJ 7,9% 6,7% 7,6% 8,2% 8,2%
Rockklassiker 3,8% 3,5% 2,9% 3,5% 3,5%
 

- Frekvensförslag för kommersiell radio kan komma om en månad! -

                 Frekvensförslag för kommersiell radio kan komma om en månad!

 

Post- och telestyrelsen fortsätter arbetet med att ta fram nya FM-frekvenser för kommersiell radio. Uppdraget kommer från Myndigheten för radio och TV och kan komma att vara klart om ungefär en månad.

 

”Vi har börjat analysen men det är fortfarande mycket kvar. Det är svårt att ge en exakt uppskattning men jag gissar på att det tar cirka en månad innan allt är genomgånget” säger Mikael Stegman, som är ansvarig för analysen på PTS.

 

Efter att PTS har färdigställt analysen blir det en samordning med Myndigheten för radio och TV. Det ursprungliga förslaget till nya reklamradiofrekvenser kommer från Teracom, som tog fram 68 nya frekvenser i 17 områden efter en uppmaning från en av sina kunder.

              

Lyssnarsiffror för svensk radio vecka 39 - Årets största publik för P3!

Lyssnarsiffror för svensk radio vecka 39 - Årets största publik för P3!

 

Vecka 39 var P3-s bästa hittills i år, visar TNS-Sifos senaste veckomätning. P3 hade en daglig räckvidd på 18,3 procent, vilket är två och en halv procentenhet mer än veckan innan. Inte sedan Musikhjälpen i december har P3 haft så många lyssnare.

 

TNS-Sifos mätning visar även att reklamradion ökade mycket under vecka 39 – med 2,4 procentenheter till 34,9 procent. Sveriges Radios ökning var bara en halvprocentenhet till 59,5 procent.

 

 

Station

2014-35

2014-36

2014-37

2014-38

2014-39

 

Radio Total 74,3% 72,3% 71,5% 71,6% 71,9%
Privat lokalradio Total 34,5% 33,6% 33,4% 32,5% 34,9%
SR Radio Total 61,0% 58,9% 58,7% 59,0% 59,5%
SBS Radio Total 25,5% 25,0% 24,4% 24,0% 25,8%
MTG Radio Total 14,0% 14,0% 14,0% 13,4% 14,5%
P1 15,6% 15,4% 15,5% 16,1% 15,5%
P2 3,0% 2,5% 2,4% 2,4% 2,5%
P3 16,8% 16,3% 16,4% 15,8% 18,3%
P4 43,0% 40,8% 41,5% 41,5% 41,1%
Mix Megapol 16,5% 16,1% 16,4% 15,8% 16,9%
RIX FM 11,1% 11,1% 11,5% 10,3% 11,6%
NRJ 8,6% 7,9% 6,7% 7,6% 8,2%
Rockklassiker 3,8% 3,8% 3,5% 2,9% 3,5%
 

- Nyhetsstationen "Radio 1" kommer tillbaka som digital station! -

                   Nyhetsstationen "Radio 1" kommer tillbaka som digital station!

 

MTG Radios talradiostation Radio 1 kommer tillbaka i etern när digitalradionätet byggs ut. Det framkommer i de tillstånd som Myndigheten för radio och TV meddelade i dag.

                                                 
Det blir dessutom sportradio från MTG Radio i form av Viasat Sport och 80-talsmusik från SBS med We Love 80’s.

 

Tillstånden gäller från i dag till 30 september 2022. Sändningarna ska sättas igång senast 1 oktober nästa år. Sändningarna ska byggas ut etappvis. 1 juli 2016 ska minst 35 procent av befolkningen nås, ett år senare 50 procent och 2018 minst 70 procent.

 

Här är de 21 nationella tillstånden:

 

DB Media: Dansbandskanalen.

 

RBS Broadcasting (NRJ): Radio Nostalgi, NRJ+.

 

SBS Discovery Radio: The Voice Digital, Vinyl Digital, Rockklassiker Digital, Party People, Radio 107,5 Digital, Mix Megapol Digital, We Love 80’s.

 

Kilohertz (MTG Radio): Retro, Bilradion, Malung Forever, Viasat Sport, Svenska Favoriter, Power Hit Radio, Radio 1, Bandit Rock Digital, Lugna Favoriter Digital, Rix FM Digital, Indie 100.

 

Dessutom finns fyra lokala tillstånd. Skärgårdsradion får sända i Stockholm och Visby. Mix Megapol Göteborg får tillstånd för regionerna Göteborg, Trollhättan, Halmstad/Varberg, Borås och Skövde. DB Media får tillstånd för Guldkanalen Skåne i Malmö, Helsingborg och Kristianstad. Slutligen får Norrköpings Radio & Co tillstånd för East i Kalmar, Visby, Västervik, Jönköping, Linköping, Norrköping, Nyköping, Eskilstuna, Stockholm, Uppsala, Kiruna och Luleå.

 


- radiogodis.se ligger lågt en tid framöver! -

                            radiogodis.se ligger lågt en tid framöver!
 
På grund av heltidsstudier så har jag just nu begränsat med tid. Därför kommer det att dröja en tid innan nya program kommer upp i arkivet. Men håll ut! Mer material är definitivt på gång, kan dock inte säga när i nuläget. När det väl är dags så kommer det som vanligt att publiceras här på radiogodis.se blogg.   :)
 

- EBU vill låta radion behålla digitala frekvenser! -

                         EBU vill låta radion behålla digitala frekvenser!

 

TV-branschen förlorar i framtiden frekvensutrymme till mobiloperatörerna, exempelvis i Sverige. Det har därför föreslagits att TV istället ska få radions frekvenser på Band III. Det kan hota digitalradions utveckling i Europa, skriver public service-bolagens europeiska samarbetsorganisation EBU.

 

”Digitalradion växer snabbt i många europeiska länder och behöver frekvenserna i Band III för att expandera i andra länder. Det är nödvändigt att myndigheterna förstår att Band III inte kan kompensera för reduktionen av UHF-spektrum för digital-TV. Radio- och TV-bolagen måste delta i de nationella diskussionerna om frekvensfördelning och upplysa sina nationella myndigheter” skriver EBU.

 

EBU påpekar att Band III (174-230 MHz) redan används för digitalradio och andra tjänster i de flesta länder. Dessutom är många TV-antenner endast anpassade för UHF och skulle behöva ersättas eller justeras för Band III.

 

Användningen av Band III ser olika ut i de europeiska länderna. I Sverige och Italien finns både digital-TV och digitalradio på bandet. I Finland används det endast för digital-TV. I Belgien, Danmark, Frankrike, Tyskland, Irland, Italien, Nederländerna, Norge, Polen, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Malta och Monaco används Band III för digitalradio. Även Österrike har planer för digitala radiosändningar på bandet.

 


- Digitalradion byter frekvenser i Stockholm! -

                            Digitalradion byter frekvenser i Stockholm!

 

I dag byter Teracom frekvenser för digitalradiosändningarna i Stockholm och Södertälje. Därför är det avbrott i sändningarna mellan 10.00 och 16.00.

 

Sveriges Radios multiplex flyttas från kanal 12B till 12C, medan provsändningarna med DAB+ går från 12C till 12A.

 

Anledningen till förändringen är att äldre utrustning byts ut mot ny och ”förberedande arbete för att möjliggöra att den nya utrustningen konfigureras med de frekvenser som framöver anvisats för Sveriges Radio”.

 

De som har en DAB-mottagare behöver göra en ny kanalsökning.

 


RSS 2.0