- Trevlig Valborg & Första Maj önskar radiogodis.se! -

         

- Danmark skjuter upp FM-släckningen? -

Danmark kan komma att skjuta upp nedsläckningen av FM. Det framgår av en överenskommelse mellan kulturminister Marianne Jelved (bilden) och de mediepolitiska talespersonerna för partierna i folketinget.

 

Tidigare har planen varit att lägga ned FM i slutet av 2019 om mer än 50 procent av lyssnandet sker digitalt 2018. Men däremot sades inget om vad som skulle hända om den digitala lyssningen inte kom upp i den nivån. Nu ska beslutet istället tas efter att 50-procentsmålet nås. Just nu är det digitala lyssnandet ungefär 26 procent.

 

”FM-bandet, som har använts för radio i Danmark sedan 50-talet, har dessvärre bara plats till ett begränsat antal kanaler. DAB- och internetradio ger långt fler möjligheter. En FM-släckning är därför oundviklig – men vi ska ha lyssnarna med oss. Frågan är därför, när det sker. Jag hoppas att vi med tilläggsavtalet kan få igång en utveckling där fler och fler väljer att lyssna till radio digitalt, i takt med att nya spännande radiokanaler kommer fram till glädje för lyssnarna” säger Marianne Jelved, som representerar det socialliberala regeringspartiet Radiokale Venstre.

 

I avtalet ingår också att lyssnarvanor och den tekniska utvecklingen ska undersökas. Detta ska sedan ligga som underlag för framtida mediepolitiska beslut.

 

De politiska partierna vill ha fler kanaler på DAB och i slutet av året öppnas det upp för fler regionala reklamradiokanaler på DAB. Antalet rikstäckande reklamstationer på DAB kommer också att öka om politikerna får som de vil.

 

I framtiden kommer flera kanaler att sändas i DAB+, som ger plats för fler kanaler än den ursprungliga DAB-versionen. Det gäller bland annat de regionala kanalerna. Resten av radiostationerna ska gå över till DAB+ i slutet av nästa år.

 

 

                                   
 
                                    Klicka här för att läsa hela tilläggsavtalet!

- Senaste upplagda programmen i radiogodis.se arkiv vecka 18! -

Senaste upplagda programmen i radiogodis.se arkiv vecka 18!
 

Eldorado 811103

Eldorado 811110

Eldorado 811115

Eldorado 811117

Eldorado 811122

Eldorado 820131

Eldorado 820209

Eldorado 820216

Eldorado med Stefan Wermelin 82xxxx

 

Eldorado Max med Pontus Enhörning 83xxxx

Eldorado Max med Pontus Enhörning 830xxx

Eldorado Max med Pontus Enhörning 830xxx

Eldorado Max med Pontus Enhörning 830xxx

Eldorado Max med Pontus Enhörning 830xxx

Eldorado Max med Pontus Enhörning 830xxx

Eldorado Max med Pontus Enhörning 830xxx

Eldorado Max med Pontus Enhörning 821211

Eldorado Max med Pontus Enhörning 821225

Eldorado Max med Pontus Enhörning 830205

Eldorado Max med Pontus Enhörning 830326

Eldorado Max med Pontus Enhörning 830521

Eldorado Max med Stefan Wermelin (säsongsavslutning) 830611

Eldorado Max med Stefan Wermelin 8xxxxx

Eldorado Max med Stefan Wermelin 83xxxx

Eldorado Max med Stefan Wermelin 830xxx

Eldorado Max med Stefan Wermelin 821023

Eldorado Max med Stefan Wermelin 821218

Eldorado Max med Stefan Wermelin 830101

Eldorado Max med Stefan Wermelin 830129

Eldorado Max med Stefan Wermelin 830212

Eldorado Max med Stefan Wermelin 830528

 

Max med Stefan Wermelin 830910

Max med Pontus Enhörning 830917

Max med Pontus Enhörning 83xxxx

Max med Pontus Enhörning 83xxxx

Max med Stefan Wermelin 83xxxx

Max med Stefan Wermelin 83xxxx

Max med Stefan Wermelin 830xxx

Max med Pontus Enhörning 840xxx

Max med Pontus Enhörning 85xxxx

 

Veckans Reggae med "Duken" Dotun Adebayo 1983 & 1984

 

Eldorado Rox - ombord på ett Jumbo Jet till Los Angeles

Eldorado Rox Special - Kenneth Andersson & Lasse Lundeberg om Amerikansk radio 830201

Kenneth Andersson & Lasse Lundeberg om personligheter i amerikansk radio (SBC 82xxxx)

Kenneth Andersson & Lasse Lundeberg om sin radioresa i USA (MRS 831228)

 

Rrox - Rockgodis på skiva serveras av Peter Ericson 841120

 

Skivor från Vetlanda med Lars-Göran Frisk 911027

Skivor från Vetlanda med Lars-Göran Frisk 911110

 

Dickie Dick Dickens - kriminalserie från 1966 med bl a Martin Ljung - Del 5

Dickie Dick Dickens - kriminalserie från 1966 med bl a Martin Ljung - Del 6

Dickie Dick Dickens - kriminalserie från 1966 med bl a Martin Ljung - Del 7

Dickie Dick Dickens - kriminalserie från 1966 med bl a Martin Ljung - Del 8

 

Lilla Fridolf - Fridolf slår näven i bordet 560201

Lilla Fridolf - Spädgrisen 560215

Lilla Fridolf - Samtal från Vadstena 560228

Lilla Fridolf - Operation bleka grevinnan 560314

 

I plommonstop och paraply - komediserie från 1963 med bl a Stig Järrel) Del 1

I plommonstop och paraply - komediserie från 1963 med bl a Stig Järrel) Del 2

I plommonstop och paraply - komediserie från 1963 med bl a Stig Järrel) Del 3

I plommonstop och paraply - komediserie med bl a Stig Järrel) Del 4. 630613

I plommonstop och paraply - komediserie från 1963 med bl a Stig Järrel) Del 5

I plommonstop och paraply - komediserie från 1963 med bl a Stig Järrel) Del 6

I plommonstop och paraply - komediserie från 1963 med bl a Stig Järrel) Del 7

I plommonstop och paraply - komediserie från 1963 med bl a Stig Järrel) Del 8

I plommonstop och paraply - komediserie från 1963 med bl a Stig Järrel) Del 9

I plommonstop och paraply - komediserie från 1963 med bl a Stig Järrel) Del 10

 

Grodan Boll - Kalle Stropp i sommarhagen 6303xx

Barbro Lindgren läser "Vilda bebin" 1986

 

Avspänning av Fil Dr Lars-Eric Uneståhl (Träningsprogram)

 

         
Tack säger vi denna vecka till Björn Thörnqvist som gett oss "Eldorado", "Eldorado Max" och "Max"! Tack också till Ingemar Lindqvist som kompletterat sista timmen på "Eldorado Max 830326"!  Ingemar Lindqvist har också delat med sig av "Eldorado Rox Special" samt programmet om amerikansk radio från SBC 1982. Tack också till Göran Lindemark som gett oss det andra programmet om amerikansk radio från MRS 1983! Tack även till Johan Bjerke som gett oss "Grodan Boll & Kalle Stropp i sommarhagen"! Och tack till Sladden Hultgren som fortsätter att förse oss med "Lilla Fridolf" och "Dickie Dick Dickens"! Sladden Hultgren har också gett oss de tio avsnitten av "I plommonstop och paraply". Ett tack också till Ingemar Carlsson som gett oss två program ur serien "Skivor från Vetlanda"! TACK TILL ER ALLA!!!   :)

- "Studio Ett" i P1 fälls för uttalanden om Edward Snowden! -

Granskningsnämnden för Radio & TV har fällt ett inslag i Sveriges Radios program "Studio Ett". I ett inslag om Right Livelihood-priset sade en företrädare för Sveriges Radio att det var ofattbart och en skam att Sverige inte hade erbjudit Edward Snowden asyl.

 

Granskningsnämnden säger i ett pressmeddelande att ”det inte ankommer på en företrädare för SR att på ett sådant sätt ge uttryck för närmast personliga åsikter” och fäller således inslaget eftersom det enligt nämnden strider mot kravet på opartiskhet.

 

                                          

- Lyssnarsiffror för svensk radio vecka 16! -

 

Station

2015-12

2015-13

2015-14

2015-15

2015-16

 
Radio Total 73,8% 74,4% 73,8% 73,6% 75,7%
Privat lokalradio Total 36,4% 36,5% 36,4% 36,1% 37,4%
SR Radio Total 58,7% 59,4% 58,1% 57,3% 59,6%
SBS Radio Total 26,0% 26,7% 27,0% 27,2% 27,7%
MTG Radio Total 16,3% 15,8% 15,0% 14,8% 15,8%
P1 15,0% 16,0% 14,6% 14,3% 15,9%
P2 2,1% 2,2% 2,2% 2,3% 2,4%
P3 16,5% 17,0% 16,2% 15,5% 16,4%
P4 40,2% 40,2% 40,2% 40,3% 40,6%
Mix Megapol 17,4% 17,4% 17,9% 18,2% 18,1%
RIX FM 12,5% 12,4% 11,6% 12,2% 12,5%
NRJ 8,1% 9,4% 9,6% 8,8% 9,8%
Rockklassiker 3,1% 3,3% 3,6% 3,2% 3,6%

- PTS: "Teracom måste sänka priserna för SR, SVT och TV4!" -

Senast på måndag måste Teracom sänka priserna för att sända fri-TV och ljudradio, enligt ett beslut från Post- och telestyrelsen. Berörda är Sveriges Radio, SVT och TV4.

 

PTS uppmanade redan 27 mars Teracom att rätta till priserna eftersom de inte tar hänsyn till att PTS i november sänkte den tillåtna kalkylräntan från 9,8 till 8 procent. I ett svar till PTS säger Teracom att företaget inte delar PTS uppfattning om ...hur skyldighetsbesluten ska tolkas och att man inte tänker justera sina priser.

 

PTS beslutade i juni 2013 att ”Teracom har ett betydande inflytande på marknaderna för utsändning av analog nationell ljudradio samt fri-TV via marknät”. Ett antal skyldigheter infördes för Teracom, vilket ska förhindra problem till följd av bristande konkurrens. Det innebär bland annat att priset för utsändningstjänsterna ska baseras på Teracoms bokförda kostnader och en skälig avkastning.

 

 

                 

- Lyssnarsiffror för svensk radio vecka 15! -

 

Station

2015-11

2015-12

2015-13

2015-14

2015-15

 

Radio Total 74,3% 73,8% 74,4% 73,8% 73,6%
Privat lokalradio Total 35,9% 36,4% 36,5% 36,4% 36,1%
SR Radio Total 59,0% 58,7% 59,4% 58,1% 57,3%
SBS Radio Total 26,3% 26,0% 26,7% 27,0% 27,2%
MTG Radio Total 16,1% 16,3% 15,8% 15,0% 14,8%
P1 15,2% 15,0% 16,0% 14,6% 14,3%
P2 2,4% 2,1% 2,2% 2,2% 2,3%
P3 16,3% 16,5% 17,0% 16,2% 15,5%
P4 40,7% 40,2% 40,2% 40,2% 40,3%
Mix Megapol 17,0% 17,4% 17,4% 17,9% 18,2%
RIX FM 13,1% 12,5% 12,4% 11,6% 12,2%
NRJ 9,1% 8,1% 9,4% 9,6% 8,8%
Rockklassiker 2,9% 3,1% 3,3% 3,6% 3,2%
 

- Norge digitaliserar radion 2017! -

Den norska regeringen meddelade idag att de rikstäckande radiokanalerna lämnar FM-bandet 2017. Detta eftersom kriterierna för ett teknikbyte enligt regeringen nu har uppfyllts.

 

Den norska kulturministern Thorhild Widvey menar att DAB ger en större mångfald i radioutbudet, ökad konkurrens och bättre möjligheter för innovation och utveckling.

 

”Medan FM-nätet bara hade plats för fem rikstäckande kanaler, erbjuder DAB redan 22 rikstäckande kanaler med plats till nästan 20 till. Dessutom har mer än hälften av befolkningen redan fått ett lokalradioutbud på DAB, med stor potential för många nya lokala kanaler” säger Thorhild Widvey.

 

2011 tog stortinget med bred majoritet ett beslut om att digitalisera radion. Kriterier sattes upp som skulle uppnås 2015 för en ”nedsläckning” av FM 2017.

 

En del lokala radiostationer kan komma att fortsätta på FM, men ett besked om vilka kommer i ett förslag senare den här månaden. De lokala radiostationerna vill fortsätta fem till sju år till på FM och har även föreslagit ett statligt stöd till digitaliseringen av mindre stationer.

 

På FM är kostnaderna att sända en rikstäckande kanal åtta gånger högre än på DAB. Under övergångsperioden kostar det mycket för NRK, P4 (MTG) och Radio Norge (SBS Discovery) att sända dubbelt på både FM och DAB. Med nedsläckningen av de rikstäckande FM-sändningarna kommer bolagen att spara mer än 200 miljoner om året.

 

Den norska regeringen pekar även på fördelar när det gäller beredskapen. DAB sägs vara mindre sårbart för avbrott vid extrema situationer. Dessutom kan man sända alla kanaler i tunnlar och gå ut med viktiga meddelanden på alla kanaler samtidigt.

 

                
 
 
                         - Fremskrittspartist kritiserar FM-släckningen i Norge! -
 

Fremskrittspartiets kulturpoltiska talesperson Ib Thomsen är emot beslutet att släcka ned de rikstäckande radiostationerna på FM i Norge 2017. Detta trots att hans parti sitter i den regering som tog beslutet.

                                                  
”Miljoner FM-mottagare måste nu skrotas” konstaterar han till Aftenposten.

 

Ib Thomsen menar till skillnad från regeringen att kriterierna för en FM-nedsläckning 2017 inte har uppnåtts. Han hoppas nu att en majoritet i stortinget ska lyckas stoppa planerna.

 

”Det här är inte i linje med vad stortinget ville, när Sverige och Danmark har försenat släckningen. Då blir det helt fel att Norge gör det först” säger han till Aftenposten.

 

I Sverige ligger digitalradiofrågan under våren hos regeringen och ett beslut kan komma att tas av riksdagen i höst. I Danmark är planen att släcka FM-sändningarna 2019, men frågan diskuteras just nu av politikerna och det kan bli så att nedsläckningen skjuts på framtiden eller ställs in.


- Riksrevisionen: Behåll FM! -

Riksrevisionen presenterade idag sin granskning av digitalradiofrågan i en rapport och i en debattartikel av riksrevisorn Margareta Åberg i Dagens Nyheter.

 

Myndigheten anser att det finns betydande risker med den planerade övergången till marksänd digitalradio. Ett antal frågor behöver därför besvaras innan ett eventuellt beslut att släcka FM-nätet fattas.

 

Trots att flera utredningar har gjorts har regeringen inte förberett övergången till digitalradio tillräckligt allsidigt och grundligt, enligt Riksrevisionen. Direktiven till utredningar och expertmyndigheter har varit för snävt formulerade och begränsade. Bland annat har de inte tagit hänsyn till teknikutvecklingen, som gör att webbradio kan bli ett alternativ till DAB+-tekniken, särskilt om den kombineras med FM-radio.

 

Riksrevisionen saknar ett samhällsekonomiskt perspektiv i analysen av övergången. Radiobranschen, som har intresse i att bevara den marksända radion, har enligt myndigheten fått definiera problembilden. Istället borde andra aktörer ha fått bidra.

 

Andra problem med hanteringen av digitalradiofrågan är att lyssnarnas behov inte har tagits upp och att tidigare utredningar har överskattat lyssnarnas benägenhet att köpa nya radioapparater. Dessutom har utredningarna överskattat den yttäckning som DAB+ ger, enligt Riksrevisionen. Detta gör att investeringen ”troligen blir avsevärt högre än beräkningarna som finns i dag”.

 

Riksrevisionen har gjort en samhällsekonomisk skattning och kommer fram till att övergången medför stora samhällsekonomiska risker. ”Det är tveksamt om investeringen kan bli lönsam ens efter 50 år. Med tanke på den snabba tekniska utvecklingen är det inte sannolikt att DAB+-radio kommer att vara rådande lika lång tid som FM-nätet har varit dominerande” skriver Riksrevisionen i debattartikeln.

 

Frekvensresurserna tas också upp av Riksrevisionen. De frekvenser som är avsatta för DAB+ kan ha högt alternativt värde för andra områden. Däremot har FM-bandet ett litet alternativt värde. Det är, enligt Riksrevisionen, därför tveksamt om det är förenligt med god hushållning av de gemensamma resurserna att flytta radion från FM till DAB.

 

Riksrevisionens slutsats är att det ”framstår som rimligt att behålla FM-nätet där alla lyssnare, oavsett ekonomiska resurser, kan fortsätta att lyssna på radio”.

 

Klicka på bilden här nedan för att komma till debattartikeln i Dagens Nyheter!

                         
              - SBS Discovery Radio: "Granskningen av DAB är undermålig!" -
 
 I sin granskning av digitalradiofrågan tar Riksrevisionen okritiskt och ensidigt digitalradiomotståndarnas sida och baserar flera av sina synpunkter på direkta felaktigheter. Det tycker SBS Discovery Radio.

 

”Riksrevisionens påstående att omställningen skulle bli olönsam är helt taget ur luften. Nuvarande plan skulle inte innebära några risker för skattebetalarna. De kommersiella aktörerna kommer att bekosta sin de...l samtidigt som Sveriges Radio tar ett lån i Riksgälden för sina kostnader. Långsiktigt vägs investeringskostnaderna upp av lägre driftskostnader för ett digitalt nät. Den enda utgiften för lyssnarna blir nya digitalradioapparater som under en period om cirka åtta år ska ersätta gamla analoga radiomottagare. Samtidigt är nyttan av ett större, mer diversifierat utbud av radio mycket stort men svårt att värdera i samhälsekonomiska termer” säger SBS Discovery Radios VD Staffan Rosell.

 

SBS Discovery Radio tycker även att Riksrevisionen har fel när det gäller efterfrågan efter digitalradio.

 

”Riksrevisionen menar att lyssnarna inte efterfrågar digitalradio. Det är ett, milt sagt, märkligt uttalande med tanke på att utbudet av radiostationer är starkt begränsat. FM-nätet är fullt, internet kommer inte att kunna ta över all radiodistribution och för oss är mångfalden viktigt. Digitalradio är det bästa sättet för att utveckla radion vidare. Alla svenskar, oavsett var man bor, ska få tillgång till ett bra radioutbud” fortsätter Staffan Rosell.

 

Att remissvaren har varit negativa till DAB-planen stämmer inte heller enligt SBS Discovery Radio. Bara 17 av de 81 remissvaren är negativa medan resten är antingen positiva eller utan anmärkning, säger Staffan Rosell.

                                                
 
 
                               - Teracom: "Dåligt underbyggda slutsatser!" -
 
Riksrevisionens rapport om digitalradio innehåller flera felaktigheter. Det skriver Per G Borgå, Teracoms produktchef för radio, i en replik på DN Debatt.

Riksrevisionen beskriver Norge och Finland som två motpoler, där Norge är nära en FM-släckning och Finland valt att avstå från digitaliseringen. ”Den enda extremen i sammanhanget är Finland, som valt att stå utanför den breda rörelse mot digitalisering som vi ser i Europa. Norge är ett föregångsland, men har gott sällskap av bland andra Storbritannien, Danmark, Schweiz, Tyskland, Holland, Frankrike med flera som har byggt ut eller är på väg att bygga ut DAB/DAB+” skriver Per G Borgå.

Riksrevisionen skriver i sin rapport att yttäckningen för DAB+ har överskattats och att investeringen i det digitala nätet därför blir betydligt högre än beräknat. Per G Borgå hävdar dock att de kalkyler som Teracom har gjort utgår från ett digitalt sändarnät som har motsvarande täckning som dagens analoga FM-nät, inklusive yttäckningen. Dessutom skriver Per Borgå att det planerade digitala nätet kommer att motsvara eller till och med överträffa FM när det gäller robusthet, tillgänglighet och redundans, med bibehållen täckning för mobil mottagning även i mindre tätbebyggda delar av Sverige.

”Teracom delar uppfattningen att radio kommer att fortsatt utvecklas också på andra plattformar, bland annat internet. Men här finns ingen motsättning, snarare är det så att tekniken i sig inte är det viktigaste, utan fokus måste ligga på att alla kan ges likvärdig tillgång till innehållet och att robustheten och täckningen kan bibehållas. Det bör också vara det viktigaste för alla inblandade i debatten. Det mest konstruktiva är att försöka ta sig bort från skyttegravarna och se nyktert på frågan” avslutas Per Borgå.
 
                                                                      

- Lyssnarsiffror för svensk radio vecka 14! -

 

Station

2015-10

2015-11

2015-12

2015-13

2015-14

 

Radio Total 73,4% 74,3% 73,8% 74,4% 73,8%
Privat lokalradio Total 35,6% 35,9% 36,4% 36,5% 36,4%
SR Radio Total 58,3% 59,0% 58,7% 59,4% 58,1%
SBS Radio Total 25,6% 26,3% 26,0% 26,7% 27,0%
MTG Radio Total 15,8% 16,1% 16,3% 15,8% 15,0%
P1 14,6% 15,2% 15,0% 16,0% 14,6%
P2 2,3% 2,4% 2,1% 2,2% 2,2%
P3 15,4% 16,3% 16,5% 17,0% 16,2%
P4 40,9% 40,7% 40,2% 40,2% 40,2%
Mix Megapol 16,8% 17,0% 17,4% 17,4% 17,9%
RIX FM 12,3% 13,1% 12,5% 12,4% 11,6%
NRJ 8,7% 9,1% 8,1% 9,4% 9,6%
Rockklassiker 2,5% 2,9% 3,1% 3,3% 3,6%
 
                                  
 
                                   - Lyssnarrekord för SBS Discovery i mars! -
 

SBS Discovery Radio stod för 16,7 procent av radiolyssnandet i mars. Det är den högsta nivån sedan TNS-Sifo införde sin elektroniska lyssnarmätning i januari 2013. I målgruppen 20-49 var SBS Discovery Radios lyssnarandel 27,6 procent.

 

                                                 
SBS Discovery Radios huvudkanal Mix Megapol hade också sin bästa andel i mars med 11 procent av radiolyssnandet. Konkurrenterna P3 och Rix FM hade 10 respektive 5,3 procent. Bland annat har en ökning för Mix Megapols helgprogram bidragit till uppgången. Även NRJ slog lyssnarrekord i mars, främst tack vare en ökning i målgruppen 20-49 år.

 

”Det är oerhört roligt att vi fortsätter att öka. Vakna med NRJ med Roger, Titti och Ola går jättebra och vi ser en ökning under hela dagen på NRJ. Även Mix Megapol ökar över hela dagen och befäster sin ställning mot P3, P1 och Rix FM. Väldigt kul också att se att helgerna ökar efter våra satsningar med Äntligen helg” säger SBS Discovery Radios programdirektör Håkan Morland i ett pressmeddelande.


- Senaste upplagda programmen i radiogodis.se arkiv vecka 15! -

Senaste upplagda programmen i radiogodis.se arkiv vecka 15!
 
 
Gamla Nackasändarna sprängs (Radio Stockholm 831207)
Reklamjingeln - världens kortaste musikhistoria (Dokumentär av Jesper Tillberg från 2015)
Pop 60 med Sven Hallberg 2004-06-25
Alice Cooper live på Sweden Rock Festival 2014
Adolphson & Falk live på Södra Teatern 2014-12-03 (P4 Live 2015-04-11)

 

Grodan Boll & Kalle Stropp - Muskedundret på Lurö Slott - Del 1. 640502

Grodan Boll & Kalle Stropp - Muskedundret på Lurö Slott - Del 2. 640509

Grodan Boll & Kalle Stropp - Muskedundret på Lurö Slott - Del 3. 640516

Grodan Boll & Kalle Stropp - Muskedundret på Lurö Slott - Del 4. 640523

Grodan Boll & Kalle Stropp - Muskedundret på Lurö Slott - Del 5. 640530

 

Mosebacke Monarki (Hans Alfredson & Tage Danielsson) 58xxxx

Mosebacke Monarki (Hans Alfredson & Tage Danielsson) 58xxxx

Mosebacke Monarki (Hans Alfredson & Tage Danielsson) 58xxxx

Mosebacke Monarki (Hans Alfredson & Tage Danielsson) 59xxxx

Mosebacke Monarki (Hans Alfredson & Tage Danielsson) 59xxxx

Mosebacke Monarki (Hans Alfredson & Tage Danielsson) 59xxxx

Mosebacke Monarki (Hans Alfredson & Tage Danielsson) 59xxxx

Mosebacke Monarki (Hans Alfredson & Tage Danielsson) 590309

Mosebacke Monarki (Hans Alfredson & Tage Danielsson) 590323

Mosebacke Monarki (Hans Alfredson & Tage Danielsson) 590911

Mosebacke Monarki (Hans Alfredson & Tage Danielsson) 590925

Mosebacke Monarki (Hans Alfredson & Tage Danielsson) 591009

Mosebacke Monarki (Hans Alfredson & Tage Danielsson) 591023

 

Från scen & cabaret med Uno Myggan Ericson & Jan Prytz 780928

Från scen & cabaret med Uno Myggan Ericson & Jan Prytz 781010

Från scen & cabaret med Uno Myggan Ericson & Jan Prytz 781012

Från scen & cabaret med Uno Myggan Ericson & Jan Prytz 781026

Från scen & cabaret med Uno Myggan Ericson & Jan Prytz 781102

Från scen & cabaret med Uno Myggan Ericson & Jan Prytz 781116

 

Dickie Dick Dickens - kriminalserie från 1966 med bl a Martin Ljung - Del 1

Dickie Dick Dickens - kriminalserie från 1966 med bl a Martin Ljung - Del 2

Dickie Dick Dickens - kriminalserie från 1966 med bl a Martin Ljung - Del 3

Dickie Dick Dickens - kriminalserie från 1966 med bl a Martin Ljung - Del 4


Seniorpuls med Margreth Måård 871215

Svenska ikoner - Bosse Larsson 2015-04-06


Skivor från Vetlanda med Lars-Göran Frisk 900204


Skivor från Vetlanda med Lars-Göran Frisk 970621

Skivor från Vetlanda med Lars-Göran Frisk 970628

Skivor från Vetlanda med Lars-Göran Frisk 970705

Skivor från Vetlanda med Lars-Göran Frisk 970712

Skivor från Vetlanda med Lars-Göran Frisk 970719

Skivor från Vetlanda med Lars-Göran Frisk 970726

Skivor från Vetlanda med Lars-Göran Frisk 970816

Skivor från Vetlanda med Lars-Göran Frisk 970823

Skivor från Vetlanda med Lars-Göran Frisk 970830

Skivor från Vetlanda med Lars-Göran Frisk 970906

Skivor från Vetlanda med Lars-Göran Frisk 970913

Skivor från Vetlanda med Lars-Göran Frisk 970920

Skivor från Vetlanda med Lars-Göran Frisk 970927

Skivor från Vetlanda med Lars-Göran Frisk 971004

Skivor från Vetlanda med Lars-Göran Frisk 971011

Skivor från Vetlanda med Lars-Göran Frisk 971018

Skivor från Vetlanda med Lars-Göran Frisk 971025

Skivor från Vetlanda med Lars-Göran Frisk 971101

Skivor från Vetlanda med Lars-Göran Frisk 971115

Skivor från Vetlanda med Lars-Göran Frisk 971122

 

         
Tack säger vi till Carl-Christian Frunck som gett oss "Gamla Nackasändarna sprängs"! Tack också till Ingemar Lindqvist som gett oss "Pop 60 med Sven Hallberg" och "Seniorpuls med Margreth Måård"! Och tack till Johan Bjerke som gett oss "Grodan Boll & Kalle Stropp"! Tack säger vi även till Ingvar Hjalmarsson som gett oss "Från scen & cabaret" samt "Skivor från Vetlanda"! Och naturligtvis tack till Sladden Hultgren som gett oss "Dickie Dick Dickens" och "Mosebacke Monarki"! Stort tack till er allihop!!!   :)
 
Klicka på bilden här nedan för att läsa mer om kriminalserien "Dickie Dick Dickens" från 1966!
 
                                     

- Vinylskivan får egen topplista i Storbritannien! -

Vinylskivor har funnits i över 80 år, men det är först nu formatet får sin första officiella topplista i Storbritannien.

 

Official Charts, som infört topplistan, säger att de rättat sig efter det dramatiskt ökade intresset för formatet, rapporterar BBC.

 

Branschsiffror pekar på att vinylförsäljningen kommer att öka med 70 procent i år, men vinylskivorna utgör fortfarande en väldigt liten del av den totala albumförsäljningen. Under 2014 var 1,5 procent av alla album som såldes vinyler.

 

- Det är fortfarande en liten andel av den totala marknaden, men det märkvärdiga här är att olika format kommer och går. Vinylskivan ökade i popularitet under 1960- och 70-talet för att nästan försvinna helt under 1990-talet, och så har den kommit tillbaka, säger Martin Talbot, vd på Official Charts.

 


- Lyssnarsiffror för svensk radio vecka 13! -

 

Station

2015-09

2015-10

2015-11

2015-12

2015-13

 

Radio Total 73,1% 73,4% 74,3% 73,8% 74,4%
Privat lokalradio Total 34,1% 35,6% 35,9% 36,4% 36,5%
SR Radio Total 59,5% 58,3% 59,0% 58,7% 59,4%
SBS Radio Total 25,2% 25,6% 26,3% 26,0% 26,7%
MTG Radio Total 15,0% 15,8% 16,1% 16,3% 15,8%
P1 15,3% 14,6% 15,2% 15,0% 16,0%
P2 2,2% 2,3% 2,4% 2,1% 2,2%
P3 15,7% 15,4% 16,3% 16,5% 17,0%
P4 43,1% 40,9% 40,7% 40,2% 40,2%
Mix Megapol 16,5% 16,8% 17,0% 17,4% 17,4%
RIX FM 11,6% 12,3% 13,1% 12,5% 12,4%
NRJ 8,6% 8,7% 9,1% 8,1% 9,4%
Rockklassiker 3,2% 2,5% 2,9% 3,1% 3,3%
 

radiogodis.se önskar alla sina lyssnare, besökare & annonsörer en riktigt Glad Påsk!

      
 
           Klicka på den rockande tuppen och lyssna på en påskhälsning från radiogodis.se!   :)
 
                                       

- Produktionsbolag bildar förening! -

Åtta av Sveriges största produktionsbolag för radio har bildat föreningen Radioproduktionsbolagen.

 

Syftet med föreningen är att bredda och utveckla marknaden för medlemmarna. Bland annat ska RPB arbeta med följande fyra frågor:

 

1. Att radiomediet fortsätter att vara starkt långsiktigt.  

2. En livskraftig public service och en bred och lönsam kommersiell radiobransch.  

3. Ett fokus på mångfald, bästa idéer och fler aktörer som gör innehåll till public service.  

4. Att en större andel av Sveriges Radios budget läggs på utlägg av hela programserier och löpande program.

 

Medlemmar i RPB är A-One Produktion, Filt, Massa Media, Produktionsbolaget Munck, Produktionsbolaget Prata, Rundfunk Media, Svenska Medietjänster och Tredje Statsmakten Media.

 

Ordförande och talesperson för RPB är Roger Dackegård, kreatör och delägare på Filt. Vice ordförande är Tobias Svanelid, delägare i Prata, och kassör Erik Klarén från Munck.

 

RPB ska bland annat bedriva lobbyverksamhet och kommunicera mot både Sveriges Radio, den kommersiella radion och politiker.

 

”Det blir en enklare och tydligare kommunikation mot Sveriges Radio. Vi kan enas ganska enkelt om vissa saker, som att branschen borde bli större och hur man kan stimulera det från Sveriges Radios håll” säger Roger Dackegård.

 

Nästa steg i föreningens verksamhet blir ett möte med Sveriges Radio.

 

”Vi kommer att presentera föreningen lite mer detaljerat och starta en diskussion om hur branschen kan bli bättre och större. Föreningen är också ett sätt för oss att diskutera vissa saker, det är inte bara en lobbyförening utan en branschförening som kan vara nyttig för alla medlemmar” säger Roger Dackegård.

 

Sveriges Radio lägger idag ut produktioner för närmare 75 miljoner om året till produktionsbolagen, vilket är på ungefär samma nivå som 2007.

             

- Blandade reaktioner på DAB-planen! -

Remissinstanserna har blandade åsikter om den plan om digitalradio som Nina Wormbs presenterade i december.

 

De tre stora radiobolagen – Sveriges Radio, SBS Discovery Radio och MTG Radio – har varit med i processen om att ta fram förslaget och är inte överraskande positiva, liksom NRJ. MTG Radio skiljer sig dock från de andra genom att förespråka en ny auktion om reklamradions sändningstillstånd istället för att förlänga tillstånden med avskaffade avgifter.

 

Från närradion är inställningen negativ. Närradions riksorganisation (NRO) saknar en undersökning av alternativa digitala sändningstekniker som DRM+. Föreningen är kritisk till att en ny teknik ”införs på enbart kommersiella grunder”. Nätverket Närradio i Sverige avstyrker förslaget och menar att DAB är ett försök att skapa en begränsad marknad och att DAB inte är en lämplig teknik för lokal radio.

 

Radioproduktionsbolagen anser att förslagen i utredningen är väl avvägda och att DAB ger ett större och mer varierat utbud. Teracom, som dominerar marknaden för radioutsändning i Sverige, har länge förespråkat DAB och ställer sig bakom förslaget. Företaget vill ha ett politiskt beslut senast i höst. Musikindustrins organisationer IFPI (skivbolagen) och SAMI (artister) stöder förslaget, liksom Journalistförbundet. Sveriges Annonsörer anser att DAB ger möjligheter att öka och bredda kanalutbudet, men att övergången borde ske snabbare. Elektronikbranschen har en positiv inställning till DAB-förslaget.

 

SVT vill vänta med utbyggnaden av DAB-sändningar till efter att TV-sändningarna har flyttats från 700 MHz-bandet. Företaget tycker inte heller att Sveriges Radio ska få några extra pengar för programverksamheten.

 

Flera myndigheter riktar kritik mot utredningen. Enligt Post- och telestyrelsen har det inte kunnat visats någon efterfrågan efter DAB. Istället för att bygga ut ett digitalt marknät kan man utveckla FM-sändningarna, anser myndigheten. Försvarsmakten saknar en redovisning av konsekvenser för försvaret och Konkurrensverket vill undersöka alternativa tekniker. Enligt Regelrådet är utredningen snäv och möjligen partisk och uppfyller inte kraven som ställs i lagstiftningen. Myndigheten saknar uppgifter om kostnader, EU-rätt och hur lyssnandet kan påverkas. Transportstyrelsen har ”svårt att stöda förslaget” bland annat eftersom sjöfartens behov inte har belysts.

 

Sveriges kommuner och landsting stöder förslaget, men Miljöpartiet inom SKL reserverar sig. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt Myndigheten för delaktighet är för en DAB-lansering. Ekonomistyrningsverket poängterar vikten av att slutdatumet för FM hålls. Trafikverket vill se funktioner för viktigt meddelande till allmänheten och incitament för att få digital mottagning i bilar.

 

Riksrevisionen avstår från att ge sina synpunkter och hänvisar till den granskning av frågan som myndigheten presenterar 14 april.

 

Kritik mot förslaget kommer bland annat från remissinstanser med teknisk inriktning. Ericsson anser att en internetbaserad teknikplattform vore en säkrare investering för digital marksänd radio. Ingenjörsvetenskapsakademin tycker att DAB är en föråldrad teknik med höga kostnader. KTH saknar en analys av alla tillgängliga tekniker och påpekar att mobilnät kan erbjuda samma tjänster som DAB. Stiftelsen för internetinfrastruktur (.SE) avstyrker med motiveringen att tablåradio inte är framtidssäkert. Internet, single frequency FM och TV-nät är bättre för radiodistribution och stiftelsen saknar en analys av publikens behov.

 

Public servicerådet ser inga skäl att stänga FM-radion. DAB är ett hot mot public service och ett modernare system borde övervägas, skriver organisationen vidare. Även Digital Radio Sweden motsätter sig DAB.

 

Bilbranschens organisation Bil Sweden anser att digitalradio ger stora möjligheter. Men tidsplanen är för snäv, vilket även Motormännen håller med om.

 

                                       

RSS 2.0