- "Alltid Nyheter" och "Alltid Sport" kan starta nästa år! -

Alltid Nyheter, som drevs på försök oktober 2011-maj 2012, kan komma tillbaka om Sveriges Radio gör en omstart för DAB i slutet av 2016. En annan kanalidé som är aktuell är Alltid Sport, som skulle bryta ut sportsändningarna från P4.
Övriga nya kanaler i den preliminära kanallistan är ”plus”-kanalerna P2+, P3+ (för tonåringar) och P4+. Dessutom ingår Sisuradio, SR International och Radioapans knattekanal i förslaget. Det har ännu inte tagits något beslut om vilka kanaler som Sveriges Radio kommer att välja.
 

- Osäkert när frekvensrapporten från PTS är klar! -

Post- och telestyrelsen kan inte ge besked om när myndighetens rapport om nya reklamradiofrekvenser är klar.

 

Anledningen till förseningen är att PTS har fått många ansökningar om befintliga sändningsområden. Teracom skickade före jul in ett 50-tal ansökningar om höjda effekter för MTG-s befintliga sändare, några flyttar och enstaka slavsändare.

 

”Det är i nuläget mycket osäkert när vi blir klara med rapporten. Vi har fått ovanligt mycket ansökningar från kommersiell radio rörande befintliga sändningsområden och dessa måste vi förstås prioritera, då tillståndsgivning är vårt huvuduppdrag enligt lag” säger Lena Liman, som är ställföreträdande chef för enheten för spektrumtillstånd på PTS.

 

”Vi för en dialog om detta med såväl operatörer som med Myndigheten för radio och TV, så det vet alla berörda. Vi hoppas bli klara före sommaren trots vår nuvarande ärendemängd, dock inte så snart som i mars som vi tidigare uppskattade” fortsätter Lena Liman.

 

MTG Radios VD Christer Modig har uppmanat PTS och Myndigheten för radio och TV att påskynda framtagandet av nya frekvenser så att de kan utlysas innan regeringen presenterar sin proposition om digitalradion.

                        
 
                          - NORGE: Flera villkor för digitaliseringen har uppfyllts! -
 

Den norska mediemyndigheten Medietilsynet konstaterar i en rapport att tillräckligt många lyssnar digitalt för att åtminstone de stora radiostationerna ska kunna lämna FM om två år.

 

56 procent av norrmännen lyssnar digitalt via DAB, internet eller digital-TV. Det kan jämföras med 2012, då siffran var 32 procent. Kriteriet för en släckning av FM-sändningarna 2017 har satts till en lyssning på 50 procent.

 

Det finns ett digitalt mervärde med 22 rikstäckande kanaler och det finns god tillgång till mottagare för både hem och bilar enligt Medietilsynet. Det finns också krav på att hemmottagare ska ha ett digitalt mervärde och att mottagare och adaptrar för bilar ska vara rimliga och tekniskt tillfredställande. Medietilsynet går i rapport en igenom hur läget ser ut nu när det gäller dessa krav, men överlåter till regeringen att avgöra om villkoren har uppfyllts.

 

”Det är regeringen som ska avgöra om släckningsvillkoren är uppfyllda och beslutet ska efter planen tas under våren 2015” säger Gudbrand Guthus, som är direktör för koncession och tillsyn på Medietilsynet.

 

Det är fortfarande inte klart vilka radiostationer som får fortsätta sända på FM efter 2017. En annan olöst fråga är om det blir ekonomiskt stöd till digitalisering av radio på mindre orter.

 

Tidigare i februari meddelade Nkom (motsvarigheten till Post- och telestyrelsen) att täckningsvillkoren har klarats. DAB har en täckning som minst motsvarar P1 på FM och den kommersiella radion når minst 90 procent av landet.

 

Digitalradio Norge, som arbetar för digitaliseringen och ägs av NRK och MTG, anser att alla villkor har uppfyllts.

 

”Rapporterna från Nkom och Medietilsynet visar att planen i stortingsbeslutet från 2011 har fungerat väldigt väl. Vi menar att Medietilsynets rapport visar att kraven har uppfyllts, men väntar på regeringens värdering” säger Digitalradio Norges chef Ole Jørgen Torvmark.


Bosse Löthén (punkprogrammet "Ny våg" från 80-talet) är tillbaka i radion!

Bosse Löthén återvänder till radiobranschen. På den nya Stockholms-stationen Dixie Radio ska han göra eftermiddagsprogrammet Bosses familj mellan 14.00 och 18.00.

 

Bosse Löthén sände på 80-talet P3-programmet Ny våg och har senare hörts i bland annat Nattliv (P3 och P4) och Kvällspasset (P3). 2005 lämnade han Sveriges Radio för att koncentrera sig på att skriva böcker.

 

”Ett stort ”love-in” varje eftermiddag. Ett som är säkert – lyssnarna kommer få det mycket roligare tillsammans med mig än om de håller sig själva sällskap. Det blir allt från klassiska bokrecensioner till djupdykning i ekivoka läderkläder” säger Bosse Löthén i ett pressmeddelande.

 

                                            

- Lyssnarsiffror för svensk radio vecka 7! -

 

Station

2015-03

2015-04

2015-05

2015-06

2015-07

 

Radio Total 74,4% 72,7% 74,1% 73,8% 73,2%
Privat lokalradio Total 35,1% 34,3% 34,0% 35,3% 34,5%
SR Radio Total 60,5% 58,1% 60,6% 59,1% 58,8%
SBS Radio Total 25,3% 24,3% 24,9% 26,0% 25,9%
MTG Radio Total 15,3% 15,2% 14,6% 14,9% 14,0%
P1 15,9% 15,6% 16,2% 15,2% 14,9%
P2 1,9% 1,6% 1,8% 2,3% 2,2%
P3 17,0% 13,6% 16,0% 15,8% 15,3%
P4 41,6% 40,5% 41,7% 41,1% 41,7%
Mix Megapol 15,9% 15,6% 16,0% 16,9% 17,0%
RIX FM 12,1% 12,2% 11,7% 11,6% 11,1%
NRJ 7,9% 7,7% 8,3% 8,9% 8,7%
Rockklassiker 3,1% 3,1% 3,1% 2,8% 2,6%
 

- Munck gör P2-podd om svensk musikhistoria! -

P2-s nya poddserie Den svenska musikhistorien berättar i kronologisk ordning om tusen år av svensk musik i 32 avsnitt.

 

Programmet görs av produktionsbolaget Munck och har premiär onsdag 4 mars, då fyra avsnitt läggs ut för nedladdning och lyssning. Det presenteras av musikforskaren Mattias Lundberg tillsammans med fokmusikern och P2-medarbetaren Esmaralda Moberg. Lyssnarna ska bland annat få lära sig vem som är Sveriges svar på Mozart och kopplingen mellan 1600-talsskalden Lars Wivallius och Timbuktus moderna hiphop.

 

”Jag hoppas att den här podden ska bli en ögonöppnare för den spännande musik som finns och har funnits i Sverige genom åren. Förhoppningsvis kan jag få lyssnarna att upptäcka något om sig själva som de inte redan visste. Varför det blev som det blev, varför man skrev som man skrev och varför det lät som det lät” säger Mattias Lundberg.

 

 Bild: Simon Lundgren/Sveriges Radio.

- MTG: "Fler FM-tillstånd ett måste för digitaliseringen!" -

MTG Radio kräver att Myndigheten för radio och TV och Post- och telestyrelsen påskyndar arbetet med nya FM-tillstånd, så att de kan fördelas innan regeringen lägger sin proposition om digitalradion. Om utlysningen av nya tillstånd dröjer kan det innebära att MTG Radio inte har möjlighet att medverka i digitaliseringen, säger MTG Radios VD Christer Modig.

 

Anledningen till att MTG Radio vill ha nya FM-tillstånd är att bol...aget förfogar över betydligt färre än konkurrenten SBS Discovery Radio. Enligt Christer Modig är intäkter från FM-tillstånden en viktig del i finansieringen av den digitala utbyggnaden och nya programsatsningar. FM spelar dessutom en viktig roll för marknadsföringen av DAB och för att driva lyssnare till nya kanaler.

 

”Det är förvisso bråttom med ett politiskt beslut (om DAB), men inte mer bråttom än att vi får möjlighet att jämna ut marknadssituationen. En mer balanserad marknad är en nödvändighet för en effektiv digitalisering, det visar inte minst erfarenheter från Norge. Ska vi ha möjlighet att satsa digitalt så måste vi först höras i fler sändningsområden” säger Christer Modig.

 

I Nina Wormbs DAB-plan finns två alternativ för hur reklamradion ska gå över till digitala sändningar. I det första förlängs de nuvarande tillstånden utan koncessionsavgifter när de går ut 2018. I det andra återkallas tillstånden enligt gällande lagstiftning men utlyses i förtid 2016 för att digitaliseringen ska kunna påbörjas tidigare.

 

MTG Radio förordar i dagsläget alternativ två, även om det skulle innebär att koncessionsavgifterna blir kvar. MTG menar att en förlängning innebär att vad man kallar en snedvriden konkurrens fortsätter bortom 2022 och att den dessutom skulle ge SBS stora ekonomiska fördelar. Enligt MTG kan situationen då förvärras ytterligare och resultera i ett kommersiellt radiomonopol.

 

Förra hösten presenterade Teracom i samarbete med MTG Radio ett förslag för 17 nya reklamradiotillstånd. Därefter tog SBS Discovery Radio fram ytterligare nio möjliga reklamradiotillstånd. Post- och telestyrelsens valde att behandla förslagen tillsammans, vilket har gjort att en rapport som väntades i november istället kommer någon gång i vår.

 

Det finns dessutom fyra återlämnade tillstånd – två i Stockholm och varsitt i Göteborg och Östersund/Åre. Myndigheten för radio och TV har ännu inte beslutat om de kommer att utlysas samtidigt med eventuella nya tillstånd.

 

Teracom föreslår tillstånd i Gävleborg, Västerås, Örebro, Gotland, Örnsköldsvik, Kalmar, Blekinge, Halland, Varberg, Skövde, Malmö, Värnamo, Norra Skåne, Södra Skåne, Norra Bohuslän, Helsingborg och Borås. I SBS-förslaget finns tillstånd i Karlstad, Eskilstuna, Helsingborg, Uppsala, Nyköping, Norrköping, Roslagen, Växjö och Jönköping.

 

                  

- Gemensam organisation för närradion och öppna kanaler! -

Under flera år har det förts diskussioner om att skapa en gemensam organisation för närradion och de öppna TV-kanalerna.

 

Styrelserna för Närradions Riksorganisation (NRO) och Riksförbundet Öppna Kanaler (RÖK) har nu enhälligt föreslagit bildandet av Community Media Sweden (CMS).

 

”Det finns ett brådskande behov av en kraftsamling för de öppna radio- och TV-kanalerna i Sverige. Vi behöver en stark gemensam organisation som kan företräda oss gentemot staten, myndigheterna och EU. En förhoppning är att få statligt stöd för verksamheten, på motsvarande sätt som sker i bland annat Danmark, Frankrike, Holland och Norge” skriver Gunnar Vagerstam som är vice ordförande för RÖK.

 

Den nya organisationen bildas i Uppsala 11-12 april då både RÖK och NRO har sina respektive årsmöten.

 

Det finns idag 120 närradiostationer och 25 öppna TV-kanaler i Sverige.

 

                   

- Lyssnarsiffror för svensk radio vecka 6! -

 

Station

2015-02

2015-03

2015-04

2015-05

2015-06

 

Radio Total 71,0% 74,4% 72,7% 74,1% 73,8%
Privat lokalradio Total 31,9% 35,1% 34,3% 34,0% 35,3%
SR Radio Total 58,1% 60,5% 58,1% 60,6% 59,1%
SBS Radio Total 23,1% 25,3% 24,3% 24,9% 26,0%
MTG Radio Total 13,5% 15,3% 15,2% 14,6% 14,9%
P1 15,2% 15,9% 15,6% 16,2% 15,2%
P2 2,2% 1,9% 1,6% 1,8% 2,3%
P3 16,0% 17,0% 13,6% 16,0% 15,8%
P4 39,0% 41,6% 40,5% 41,7% 41,1%
Mix Megapol 15,5% 15,9% 15,6% 16,0% 16,9%
RIX FM 10,8% 12,1% 12,2% 11,7% 11,6%
NRJ 7,5% 7,9% 7,7% 8,3% 8,9%
Rockklassiker 2,9% 3,1% 3,1% 3,1% 2,8%
 

- Kaknästornet blev blått under "Internationella Radiodagen"! -

Teracom deltog i firande av World Radio Day under fredagen. Precis som förra året lät Teracom Kaknästornet i Stockholm lysa blått 13 februari.

 

World Radio Day hade i år fokus på unga lyssnare och vikten av fungerande radio i samband med katastrofer och kriser.

 

”På Teracom ser vi det som en av våra viktigaste uppgifter att alltid hålla radion igång. Sändarnätet är utrustat med redundanta system och reservkraft, vilket gör att utsändningen av radio fungerar även vid strömavbrott och andra större kriser. Under åren har systemet visat sig kunna hantera påfrestande situationer i skarpt läge, till exempel har utsändningen av radio varit den enda distributionsform som fungerat när omfattande stormar eller bränder slagit ut andra kommunikationsnät i stora delar av landet” säger Per Borgå, som är produktchef för radio på Teracom.

 

I Geneve samlades ITU, Unesco och EBU för att uppmärksamma World Radio Day. United Nations Orchestra framträdde och det blev även förinspelade bidrag från bland andra BBC, China Radio International och australiska ABC. I Geneve pågick även EBU-evenemangen 2015 Digital Radio Summit och Radiohack 2015.

 

40 radiostationer från hela världen samarbetade under rubriken ‪#‎myradio‬ genom att producera varsitt halvtimmeslångt och engelskspråkigt program under dagen. EBU hade bjudit in lyssnare till att dela med sig av bilder och texter kring sitt radiolyssnande.

 

I Sverige fanns vid sidan av Teracom åtminstone två andra deltagare i World Radio Day. Radiosändaren i Grimeton i Halland skickade ett särskilt morsetelegram, som en del av projektet Varberg Calling for Peace. Tibro DX-Klubb firade dagen på sitt ordinarie årsmöte.

 

World Radio Day arrangerades första gången 2012 och är ett initiativ från FN-organet Unesco. Idén kommer ursprungligen från Spanien.

 


- Senaste upplagda programmen i radiogodis.se arkiv vecka 7! -

Senaste upplagda programmen i radiogodis.se arkiv vecka 7!
 
Mosebacke Monarki (Hans Alfredson & Tage Danielsson) 8312xx
Mosebacke Monarki (Hans Alfredson & Tage Danielsson) 8312xx
Mosebacke Monarki (Hans Alfredson & Tage Danielsson) 8312xx
Mosebacke Monarki (Hans Alfredson & Tage Danielsson) 8312xx

 

Smoke Rings med Leif Andersson 680703  

Smoke Rings med Leif Andersson 680710

Smoke Rings med Leif Andersson 680717

Smoke Rings med Leif Andersson 680724

Smoke Rings med Leif Andersson 680731

Smoke Rings med Leif Andersson 680807

Smoke Rings med Leif Andersson 680831

 

Från scen & cabaret med Uno Myggan Ericson 900303

Från scen & cabaret med Uno Myggan Ericson 900331

 

 
Tack säger vi denna vecka till Fredrik Af Trampe som gett oss "Mosebacke Monarki"! Tack också till Göran Axelsson som försett oss med ett gäng "Smoke Rings"!   :)

- Bra januarimånad för P1 och P3! -

Året har börjat bra för P1 och P3, medan P2, P4 och Mix Megapol har sämre lyssnarsiffror än för ett år sedan. Det visar årets första fem lyssnarmätningar från TNS-Sifo.

 

Lyssnandet på P1 ligger klart över förra året. Under årets första fem veckor har P1-s dagliga räckvidd varit mellan en till två procentenheter högre än i januari 2014. Även jämfört med 2013 är lyssnandet större.

 

P2 verkar däremot ha drabbats av en nedåtgående trend. Kanalen ligger för första gången i TNS-Sifo-mätningen under två procent och har tappat drygt en procentenhet sedan förra året.

 

P3 råkade ut för ett plötsligt fall i lyssnande under vecka 4, då bara 13,6 procent lyssnade på kanalen. Men i övrigt har P3 högre siffror i år än under 2014 med plus på mellan 0,8 till till 1,7 procentenhet.

 

P4 är ohotad som den största radiokanalen med ett lyssnande som är mer än dubbelt så stort som de största konkurrenterna. Under årets första fem veckor är lyssnandet dock betydligt lägre än i januari 2014. Skillnaden är mellan 0,7 och 2,4 procentenheter.

 

Mix Megapol behåller ställningen som den tydligt största kommersiella radiokanalen, men har minskat sedan förra året. Kanalen ligger sämre till än förra året, med undantag för årets första vecka. Nedgången kan dock förklaras av ovanligt höga siffror i januari 2014.

 

För Rix FM är resultaten blandade. Under två veckor har lyssnandet varit högre än året innan och under tre veckor lägre. Lika oklar är trenden för NRJ, som har ökat under tre veckor och minskat under två.

 

 

Station

2015-01

2015-02

2015-03

2015-04

2015-05

 

Radio Total 67,3% 71,0% 74,4% 72,7% 74,1%
Privat lokalradio Total 30,5% 31,9% 35,1% 34,3% 34,0%
SR Radio Total 53,4% 58,1% 60,5% 58,1% 60,6%
SBS Radio Total 22,6% 23,1% 25,3% 24,3% 24,9%
MTG Radio Total 12,4% 13,5% 15,3% 15,2% 14,6%
P1 13,3% 15,2% 15,9% 15,6% 16,2%
P2 2,2% 2,2% 1,9% 1,6% 1,8%
P3 14,0% 16,0% 17,0% 13,6% 16,0%
P4 36,6% 39,0% 41,6% 40,5% 41,7%
Mix Megapol 15,6% 15,5% 15,9% 15,6% 16,0%
RIX FM 10,1% 10,8% 12,1% 12,2% 11,7%
NRJ 6,7% 7,5% 7,9% 7,7% 8,3%
Rockklassiker 2,9% 2,9% 3,1% 3,1% 3,1%
 

- Radiobolagen bjuder in till samtal om DAB! -

De tre stora radiobolagen Sveriges Radio, SBS Discovery Radio och MTG Radio bjuder in till ”samtal om digitalradiosamordningens förslag” 20 februari.

 

Inbjudna till ”Hur blir det med digitalradion?” är intressegrupper, företag och sakkunninga från olika myndigheter. Digitalradioutredaren Nina Wormbs presenterar sin plan för digitaliseringen och svarar på frågor. De tre radiocheferna Cilla Benkö (Sveriges Radio), Staffan Rosell (SBS) och Christer Modig (MTG) deltar, liksom SR-s digitala direktör Martin Jönsson som pratar om radion i det digitala medielandskapet. Läget i omvärlden, exempelvis i Norge, tas också upp.

 

                                       

- Ny rock- och countrystation i Stockholm! -

Dixie Radio 107.9 heter en ny radiostation i Stockholm med inriktning på rock och country. Stationen startades under torsdagen och sänds över en närradiosändare i Huddinge på 107,9 MHz.

 

”Med Dixie Radio ska vi bredda stockholmarnas intresse för rock- och countrymusiken. Förutom musiken kommer kanalen ha ett brett programutbud med välkända och underhållande karaktärer. Dixie Radio kommer definitivt skilja sig från övriga kanaler” säger Dixie Radios stationschef Joakim Richardson.

 

                                                
 
                                Dave Nerge gör comeback i radio - i Dixie Radio!
 
                                            
 
Dave Nerge är tillbaka i radiobranschen med en morgonshow på den nya närradiostationen Dixie Radio 107.9 i Stockholm.

 

Namnet Dave in the Mornings hämtas från det program med Dave Nerge som startades på den ursprungliga Bandit-stationen i Stockholm 1993. Liksom då blir språket engelska och Dave Nerge lovar i ett pressmeddelande att det blir ”helt fucking crazy”.

 

Dave Nerge sände efter Bandit-tiden även på Klassiska Hits och Rockklassiker och har dessutom haft en rad andra radio- och TV-uppdrag i både Sverige och USA.

 

Dave in the Mornings startar i mars på Dixie Radio 107.9 och sänds på vardagar 06.00-10.00.


- Tre av fyra tycker att SR är värt licensen! -

73 procent av svenskarna tycker att det Sveriges Radio ger dem är värt licensen, enligt en ny undersökning som Novus har gjort på uppdrag av Sveriges Radio. Det är den högsta siffran sedan mätningarna började.

 

86 procent av de tillfrågade tycker att Sveriges Radio har ett stort eller mycket stort värde för samhället och på frågan om vilket värde Sveriges Radio har för dig personligen svarar 72 procent att värdet är stort eller ...mycket stort.

 

Sveriges Radio är mycket eller ganska viktig för nyhetsförmedlingen tycker 91 procent. 70 procent upplever att Sveriges Radio finns ”nära deras verklighet” och 82 procent säger att Sveriges Radio är viktigt för lokala nyheter. Lika många anser att Sveriges Radios nyhetssändningar är trovärdiga.

 

87 procent anser att Sveriges Radio är viktigt för trafikinformation och 81 procent att Sveriges Radio sänder snabb och pålitlig information vid olyckor, elavbrott och oväder. 74 procent av de tillfrågade i undersökningen anser att Sveriges Radio är viktigt för kulturupplevelser.

 

                                                    

- Senaste upplagda programmen i radiogodis.se arkiv vecka 6! -

Senaste upplagda programmen i radiogodis.se arkiv vecka 6!
 
Rrox - Hjärtats musik (Nisse Fagerberg & Bosse Löthén 860821)

 

STATOIL På Sommarväg 1987

Q8 - Musik på väg! Nr 11. 1988

 

Bilkul med Mora Träsk 1992

 

Magnum live på Sweden Rock Festival 2014

 

"This is Harry" del 1 - Harry Arnold (Radio Malmöhus)

"This is Harry" del 8 - Harry Arnold (Radio Malmöhus)

Harry Arnold-gala på Amiralen i Malmö 900807

Harry Arnold & Radiobandet (enbart musik)

 

Bättre sänt än aldrig. Lasse O'Månsson och Bengt Wittström 710616

 

Mosebacke Monarki (Hans Alfredson & Tage Danielsson) (första programmet) 581006

 

Natttuppen med Pekka Langer 540620

Natttuppen med Pekka Langer 540801

Natttuppen med Pekka Langer 560329

 

Det glada 50-talet - krönika om 1950 av Jörgen Cederberg & Tage Danielsson

Det glada 50-talet - krönika om 1951 av Jörgen Cederberg & Tage Danielsson

Det glada 50-talet - krönika om 1952 av Jörgen Cederberg & Tage Danielsson

Det glada 50-talet - krönika om 1953 av Jörgen Cederberg & Tage Danielsson

Det glada 50-talet - krönika om 1954 av Jörgen Cederberg & Tage Danielsson

Det glada 50-talet - krönika om 1955 av Jörgen Cederberg & Tage Danielsson

Det glada 50-talet - krönika om 1956 av Jörgen Cederberg & Tage Danielsson 600827

Det glada 50-talet - krönika om 1957 av Jörgen Cederberg & Tage Danielsson 600903

Det glada 50-talet - krönika om 1958 av Jörgen Cederberg & Tage Danielsson

Det glada 50-talet - krönika om 1959 av Jörgen Cederberg & Tage Danielsson

 

 
Stort tack till Sladden Hultgren som gett oss "Krönikan om det glada 50-talet", "Natttuppen med Pekka Langer", "Mosebacke Monarki" och "Bättre sänt än aldrig"! Tack säger vi också till Bruno Bach som gett oss "Rrox - Hjärtats musik"!   :)

- Lyssnarsiffror för svensk radio vecka 4! -

                                   Lyssnarsiffror för svensk radio vecka 4!
 
 

Station

2014-52

2015-01

2015-02

2015-03

2015-04

 

Radio Total 69,1% 67,3% 71,0% 74,4% 72,7%
Privat lokalradio Total 33,4% 30,5% 31,9% 35,1% 34,3%
SR Radio Total 53,1% 53,4% 58,1% 60,5% 58,1%
SBS Radio Total 25,4% 22,6% 23,1% 25,3% 24,3%
MTG Radio Total 14,0% 12,4% 13,5% 15,3% 15,2%
P1 12,9% 13,3% 15,2% 15,9% 15,6%
P2 2,6% 2,2% 2,2% 1,9% 1,6%
P3 14,1% 14,0% 16,0% 17,0% 13,6%
P4 36,5% 36,6% 39,0% 41,6% 40,5%
Mix Megapol 17,8% 15,6% 15,5% 15,9% 15,6%
RIX FM 11,1% 10,1% 10,8% 12,1% 12,2%
NRJ 7,5% 6,7% 7,5% 7,9% 7,7%
Rockklassiker 2,8% 2,9% 2,9% 3,1% 3,1%
 

- Dansbandskanalen får programledare! -

DB Media utvecklar webbradion Dansbandskanalen genom att börja med programledare dagtid.

 

”Vi tror att tiden är mogen för webbradio att fungera fullt ut. Självklart ligger tankarna också på att vi har möjlighet att göra digitalradio via DAB+ i framtiden. Oavsett hur vi når ut, är det viktigt att göra radio och inte bara göra musik. Det finns musiktjänster som är bra på detta och avgörande för oss som gör radio är att vi tittar över och skapar mer innehåll som gör radio till radio” säger DB Medias Daniel Bengtzzon.

 

Till en början sänder Daniel Bengtzzon 08.00-14.00 och Henke Holmberg 14.00-20.00 på vardagar. Daniel Bengtzzon säger att fler programledare är på väg in och att några av dem är kända namn från dansbandsvärlden. I programutbudet på dagtid ingår även nyheter, tävlingar och artister i studion.

 

”Lyssnaren ska vara i fokus och få ta stor del genom att både påverka utbudet av innehåll och höras i kanalen” säger Daniel Bengtzzon.

 

Dansbandskanalen hörs vi en mobilapp och webbsajten. Stationen når omkring 75 000 lyssnare per månad och över 50 000 följer kanalen på Facebook.

 

DM Media driver även Guldkanalen på flera närradiosändare i Skåne samt webbradion Country Rocks.

 

(Klicka på bilden här nedan för att komma till Dansbandskanalens hemsida!)

 


RSS 2.0