- EBU-kritik mot svenska regeringens DAB-beslut! -

De europeiska public service-bolagens organisation EBU kritiserar den svenska regeringens beslut att tills vidare inte ersätta FM med DAB+ i Sverige.

 

EBU-s mediedirektör Jean Philip De Tender anser att beslutet är kortsiktigt.

 

”Digital marksänd radio är framtiden för vårt medium. Genom att bygga ut räckvidden för DAB+, möter vi lyssnarnas behov med alla de extra fördelar som digital marksänd radio ger som exempelvis klarare ljud, ett större kanalutbud och extratjänster som text, bilder, internetlänkar och platsbaserade data” säger Jean Philip De Tender i ett pressmeddelande från EBU.

 

                    

- Lyssnarsiffror för svensk radio vecka 25! -


- skivbacken.se i längre intervju med radiogodis.se! -

 - Bevara svensk radiohistoria! – Intervju med Tomas Widén på radiogodis.se! -
 
 
Tomas Widén berättar i en längre intervju med skivbacken.se om hur radiogodis.se föddes!
 
Klicka på bilden föreställandes en skivback för att ta del av hela intervjun!
 
                

- Veckans bild på radiogodis.se! -


- Alice Bah Kuhnke: "DAB stoppas för närvarande!" -

Regeringen skrotar tills vidare planerna på en övergång från FM till DAB men öppnar för en omprövning i framtiden. Det skriver kulturminister Alice Bah Kuhnke (MP) i Svenska Dagbladet. Ministern hänvisar bland annat till att remissinstanserna inte var eniga.

 

En viktig anledning till regeringens ställningstagande mot en digitalisering är att lyssnarna skulle behöva byta mottagare.

 

”I praktiken innebär en släckning av FM-nätet i enlighet med utredarens förslag att tio miljoner radioapparater blir obrukbara och att nya behöver köpas in av konsumenterna. För att en så omfattande omvandling av tekniken för radioutsändningar ska genomföras krävs det givetvis starka skäl, understödda av ett brett beredningsunderlag. Våra remissinstanser, myndigheter, företag och organisationer har därför fyllt en viktig roll” skriver Alice Bah Kuhnke.

 

Kulturministern nämner att det finns fördelar med DAB, bland annat fler kanaler, nya tjänster och ökad konkurrens. Men hon skriver också om de nackdelar som remissinstanserna lyft fram. Det gäller försvarets behov av frekvenserna och täckningsfrågan. Dessutom finns oenighet mellan de två kommersiella radiobolagen om huruvida de nuvarande FM-tillstånden ska förlängas utan avgifter. Slutligen skriver Alice Bah Kuhnke att det inte är klart om det finns en efterfrågan bland konsumenter.

 

”Mot bakgrund av remissutfallet är regeringens slutsats därför att för närvarande inte gå vidare med en övergång till DAB+. En sådan övergång är förenad med alltför stora oklarheter, i synnerhet vad gäller radions roll i svensk krisberedskap. Regeringens uppfattning är också att vår nuvarande radiolösning, det vill säga FM-nätet kompletterat med webbradio, inte heller är behäftad med sådana brister att en övergång är motiverad” skriver Alice Bah Kuhnke.

 

Men en digitalisering kan komma senare, enligt ministern.

 

”Som med många politiska beslut, särskilt inom områden där tekniken är under ständig utveckling, kan det finnas anledning att senare ompröva frågan om digitalisering av marknätet för radiosändningar. Regeringen kommer att följa utvecklingen i bland annat Norge. Där kommer, bland annat på grund av större upprustningsbehov än Sverige av FM-nätet, i januari 2017 FM-nätet att börja släckas ned till förmån för DAB+-sändningar. Inte minst kommer regeringen att beakta hur Norge hanterar försvars- och säkerhetsaspekterna av övergången.

 

 
             - SRs VD Cilla Benkö: "Olyckligt för den svenska radiopubliken!" -
 

Sveriges Radios VD Cilla Benkö uttalade sig i 23-Ekot om regeringens beslut att inte gå vidare med DAB-planen.

 

”Beslutet är olyckligt för den svenska radiopubliken. FM-nätet är fullt samtidigt som publiken önskar fler SR-kanaler” säger Cilla Benkö till Ekot.

 

Cilla Benkö kommenterade också några av invändningarna mot DAB-planen. När det gäller täckningen påpekade hon att SR har krävt garantier att den ska vara lika stor som på FM. Dessutom frågade hon sig varför Sverige inte skulle lyckas med täckningen och beredskapen när Norge har gjort det.

 

Även från den kommersiella radion kommer kritik mot beskedet.

 

”Det är beklagligt att digitaliseringen av radion i Sverige försenas ytterligare, men radiobranschen kommer fortsatt att jobba med att räta ut de frågetecken som kulturministern hänvisar till” säger Staffan Rosell, som är VD för landets största reklamradiobolag SBS Discovery Radio.

 

 
                           
                                     FM-radion tycks leva vidare ett tag till...

- 87 regionala DAB-tillstånd fördelade i Danmark! -

Den danska Kulturstyrelsen fördelade nu i veckan 87 tillstånd för digitalradio i det regionalt uppdelade ”DAB-block 3″.

 

Det finns utrymme för 16 kanaler i varje region och alla som ansökte fick tillstånd. Flest delades ut i ”Östjylland Nord” där alla 16 tillstånd nu är upptagna. Ingen visade intresse för Bornholm, som alltså tills vidare inte kommer att ha några regionala DAB-sändningar.

 

Tillstånden gäller från 1 juli och åtta år framåt.

 

(Klicka på bilden här nedan för att se en lista över tillstånden!)

 

            

- Lyssnarsiffror för svensk radio vecka 24! -


- Senaste upplagda programmen i radiogodis.se arkiv vecka 26! -

Senaste upplagda programmen i radiogodis.se arkiv vecka 26!
 
                   
 
Robert Broberg - 40 år som artist (Peter Torsén 9701xx)
Erik Blix möter Magnus Härenstam i P4 Extra 2015-04-08
Magnus Härenstam berättar om sin nya föreställning om åldrande (Studio Ett 2011-12-19)

 

Räkna med bråk! (Carl-Gustaf Lindstedt & Arne Källerud) Tidningsbråk 5xxxxx

Räkna med bråk! (Carl-Gustaf Lindstedt & Arne Källerud) Maskeradbråk 56xxxx

Räkna med bråk! (Carl-Gustaf Lindstedt & Arne Källerud) Filmbråk 56xxxx

Räkna med bråk! (Carl-Gustaf Lindstedt & Arne Källerud) Äktenskapsbråk 56xxxx

Räkna med bråk! (Carl-Gustaf Lindstedt & Arne Källerud) Skattebråk 56xxxx

Räkna med bråk! (Carl-Gustaf Lindstedt & Arne Källerud) Kamerabråk 56xxxx

Räkna med bråk! (Carl-Gustaf Lindstedt & Arne Källerud) Silverbråk 560114

Räkna med bråk! (Carl-Gustaf Lindstedt & Arne Källerud) Postbråk 560201

Räkna med bråk! (Carl-Gustaf Lindstedt & Arne Källerud) Bankbråk 560416

Räkna med bråk! (Carl-Gustaf Lindstedt & Arne Källerud) Skräckbråk 560423

Räkna med bråk! (Carl-Gustaf Lindstedt & Arne Källerud) Drömbråk 560511

Räkna med bråk! (Carl-Gustaf Lindstedt & Arne Källerud) Hotellbråk 561119

Räkna med bråk! (Carl-Gustaf Lindstedt & Arne Källerud) Urbråk 561203

Räkna med bråk! (Carl-Gustaf Lindstedt & Arne Källerud) Rövarbråk 57xxxx

Räkna med bråk! (Carl-Gustaf Lindstedt & Arne Källerud) Hyresbråk 570311

 

Räkna med mej! (Carl-Gustaf Lindstedt) Otur - Klämman 64xxxx

Räkna med mej! (Carl-Gustaf Lindstedt) Telegrammet - Sopåkaren 64xxxx

Räkna med mej! (Carl-Gustaf Lindstedt) 64xxxx

Räkna med mej! (Carl-Gustaf Lindstedt) Målaren - Liftaren 64xxxx

Räkna med mej! (Carl-Gustaf Lindstedt) Bankaffär - Tavla 64xxxx

Räkna med mej! (Carl-Gustaf Lindstedt) Polisbesök - Att åka tåg 64xxxx

Räkna med mej! (Carl-Gustaf Lindstedt) Ölschappet - Bankaffären 641213

Räkna med mej! (Carl-Gustaf Lindstedt) Biljettluckan - Hämta posten 641220

 

Bernt Dahlbäck blandar och ger

Bernt Dahlbäck blandar och ger

 

Öppen kanal eller stängd - Tage Danielsson & Hans Alfredsson om Göta Kanal 750114

 

Stig Järrel bläddrar i Kar de Mummas revyböcker 620920

Stig Järrel bläddrar i Kar de Mummas revyböcker 620927

Stig Järrel bläddrar i Kar de Mummas revyböcker 621004

 

Dickie Dick Dickens - kriminalserie från 1970 - Del 1

Dickie Dick Dickens - kriminalserie från 1970 - Del 2

Dickie Dick Dickens - kriminalserie från 1970 - Del 3

Dickie Dick Dickens - kriminalserie från 1970 - Del 4

 

Dickie Dick Dickens - kriminalserie från 1973 - Del 1

Dickie Dick Dickens - kriminalserie från 1973 - Del 2

Dickie Dick Dickens - kriminalserie från 1973 - Del 3

Dickie Dick Dickens - kriminalserie från 1973 - Del 4

 

Sommar - mer än ett radioprogram (Mia Gerdin) 2015-06-19

 

Retro Explosion - Discjockey Clabbe 2015-06-19

 

 

 

Även denna vecka är det Sladden Hultgren som ensam dragit hela lasset!!! STORT TACK till dig Sladden!!!   :)


- "Efter sex" med Ulf Elfving i P4! -

På söndagsmorgnarna presenterar Ulf Elfving musiken från 60- och 70-talet och låtarna du aldrig glömmer i Sveriges Radio P4!
 
          

- Trevlig Midsommar önskar radiogodis.se! -

Trevlig Midsommar önskar radiogodis.se till alla sina lyssnare, besökare & annonsörer!   :)
 
                                

- Fyra tillstånd för kommersiell radio utlysta! -

Myndigheten för radio och TV utlyste nu i veckan fyra tillstånd för kommersiell radio. Det gäller två tillstånd i Stockholm och ett vardera i Göteborg och Östersund/Åre.

 

De fyra tillstånden lämnades tillbaka när MTG Radio lade ned Radio 1 i Stockholm och Bandit i Östersund/Åre och när SBS Radio lade ned Radio 107,5 i Stockholm och Rockklassiker i Göteborg.

 

Tillstånden börjar gälla tidigast 1 oktober och går ut sista juli 2018. Ansökningar ska skickas in till Myndigheten för radio och TV senast 31 augusti.

 

Vinnare av tillstånden blir de som betalar det högsta engångsbeloppet för hela tillståndsperioden.

 

(Mer information om de fyra tillstånden hittar du genom att klicka på radiobilden här nedan)


- Lyssnarsiffror för svensk radio vecka 23! -


- Skärgårdsradion startar i Göteborgs Skärgård! -

Skärgårdsradion, som sedan 2007 har sänt i Stockholms Skärgård, har startat en ny station i Göteborgs Skärgård. Samtidigt inleds ett reklamsamarbete med MTG Radio.

 

Skärgårdsradion Väst hörs sedan 1 juni på närradiofrekvensen 94,1 MHz i Öckerö med ett täckningsområde som även omfattar Marstrand, centrala Göteborg och Vinga i söder.

 
Stationen sänder för närvarande bara egna program, men formatet och inriktningen är densamma som systerstationen och det finns även ett utbyte av radioinslag. Reportage görs av Peter Jonsvik, som har en studio på grannön Brännö. Sändningstiden är dygnet runt under under sommaren, men andra tider på året finns många kyrkor på närradiofrekvensen.

 

Verksamheten bedrivs under en testperiod som pågår fram till 1 augusti. De första annonsörerna var Atlantica, som säljer båtförsäkringar, och Circus Scott.

 

Skärgårdsradion har som mål att expandera ytterligare, säger grundaren Martin Loogna.

 

”Vår ambition är att sända radio i kustområden. Vi har fått frågan om att även höras på andra ställen” säger han.

 

Vid sidan av FM-sändningarna i Stockholms skärgård och på Öckerö finns Skärgårdsradion även med i DAB+-testerna i Stockholms-området. Stationen har fått sändningstillstånd för att sända digitalt med i Stockholm och Visby.

 

Skärgårdsradion har inlett ett samarbete med MTG Radio när det gäller försäljning av radioreklam i Stockholm och Göteborg. MTG Radio säljer till regionala och nationella annonsörer och i Göteborg även till lokala. I Stockholm fortsätter Skärgårdsradion att ansvara för den egna lokala försäljningen.

 

”Skärgårdsradion har etablerat ett starkt varumärke bland såväl båtägare och bofasta som semesterfirare och badgäster. Deras koncept är enkelt – radio för skärgården. Det här är ännu ett steg för MTG Radio att bredda produktportföljen och öka genomslaget för våra kunder” säger MTG Radios VD Christer Modig.

 

MTG Radio har sedan tidigare ett liknande samarbete med Guldkanalen i Skåne, som är landets största närradiobaserade kommersiella radiostation.

 

 

             

- Ny digital kanal i SRs utbud - "P2 Klassisk Sommar"! -

Sveriges Radio har startat en ny digital kanal för klassisk musik med sommarkänsla.

 

P2 Klassisk Sommar kommer att höras under juni, juli och augusti i webbradion, SR Play-appen och i DAB-nätet. Musiken har valts av Sam Jakobsson.

 

”Det här är kanalen för den som vill ha sommarens alla skiftande stämningar i form av musik. Jag har valt stycken som är vackra, somriga och ljusa. Jag har också velat få in det blåtonade vemodet som är en del av sommaren – och så lite blixt och dunder förstås” säger Sam Jakobsson.

 

Idén till kanalen fick Sam Jakobsson och Pia Kalischer, musikansvarig beställare, förra sommaren. De saknade båda P3 Klassisk Jul som ju inte sänds mitt i sommaren.

 

”Först skojade vi om att vi borde ha en sommarupplaga också. Och sedan började vi utveckla idén på allvar och landade i att musiken skulle vara naturlyrisk och verkligen kännas ”sommar”. Sam har gjort ett fantastiskt jobb med musikurvalet och det är bara att gratulera alla lyssnare” säger Pia Kalischer.

 

                   (Klicka på bilden här nedan för att komma till "P2 Klassisk Sommar"!

 

                

Lyssnarsiffror för svensk radio vecka 22 - Högsta siffran hittills för NRJ!

NRJ hade under vecka 22 sin högsta dagliga räckvidd sedan TNS-Sifos elektroniska lyssnarmätning PPM infördes i januari 2013. NRJ-s räckvidd var 9,9 procent, vilket är 0,4 procentenhet mer än föregående vecka.

 

Rix FM ökade med 1,1 procentenhet till 13,3 procent, vilket är det bästa resultatet sedan våren 2013 då stationen som bäst nådde 14,1 procent.

 

Alla stationer ökade sitt lyssnande under vecka 22, förutom P2 som låg kvar på 2,3 procent.

 

       

- Senaste upplagda programmen i radiogodis.se arkiv vecka 24! -

Senaste upplagda programmen i radiogodis.se arkiv vecka 24!
 
                      
 

Mannen bakom masken - Gösta Ekman om sitt liv (Stig Olin del 1) 870515

Mannen bakom masken - Gösta Ekman om sitt liv (Stig Olin del 2) 870522

Mannen bakom masken - Gösta Ekman om sitt liv (Stig Olin del 3) 870529

 

Annalisa Ericson intervjuas av Bertil Perrolf (del 1) En prima ballerina 74xxxx

Annalisa Ericson intervjuas av Bertil Perrolf (del 2) Saltaste bönan i sta'n 74xxxx

 

Lätta bubblor - Annalisa Ericson om sina sju decennier på scenen (del 1) 950402

Lätta bubblor - Annalisa Ericson om sina sju decennier på scenen (del 2) 950409

Lätta bubblor - Annalisa Ericson om sina sju decennier på scenen (del 3) 950416

Lätta bubblor - Annalisa Ericson om sina sju decennier på scenen (del 4) 950423

 

Buskteaterns Drottning - Julia Caesar om sitt liv (del 1) 600610

Buskteaterns Drottning - Julia Caesar om sitt liv (del 2) 600617

Buskteaterns Drottning - Julia Caesar om sitt liv (del 3) 600624

Buskteaterns Drottning - Julia Caesar om sitt liv (del 4) 600701

Buskteaterns Drottning - Julia Caesar om sitt liv (del 5) 600708

 

Hjördis Petterson berättar för Bengt Wittström om sitt liv (del 1) 850519

Hjördis Petterson berättar för Bengt Wittström om sitt liv (del 2) 850526

Hjördis Petterson berättar för Bengt Wittström om sitt liv (del 3) 850602

 

Om Ella och Sarah, Kal och Ada - Sonya Hedenbratt berättar för Bengt Wittström om sitt liv 870313

Om Ella och Sarah, Kal och Ada - Sonya Hedenbratt berättar för Bengt Wittström om sitt liv 870320

Om Ella och Sarah, Kal och Ada - Sonya Hedenbratt berättar för Bengt Wittström om sitt liv 870327

 

Svenska ikoner - Sonya Hedenbratt 2015-05-14

 

Sommar med Berndt Dahlbäck 770701 (nerklippt utan musik)

 

Dagens revy - Aktuella sketcher och kupletter 500630

Dagens revy - Aktuella sketcher och kupletter 500922

 

Dickie Dick Dickens - kriminalserie från 1966 - Del 32

Dickie Dick Dickens - kriminalserie från 1966 - Del 33

Dickie Dick Dickens - kriminalserie från 1966 - Del 34

Dickie Dick Dickens - kriminalserie från 1966 - Del 35

Dickie Dick Dickens - kriminalserie från 1966 - Del 36

 

Lilla Fridolf - Fjorton sköna dagar 580305

Lilla Fridolf - Festtalaren 580319

Lilla Fridolf - Fridolf på hushållskurs 580402

Lilla Fridolf - Fridolf sjunger ut 580416

Lilla Fridolf - 60-årsdagen 580501

 

Mannen i svart - Skördetid (uppläsare Olof Thunberg) 5xxxxx

Mannen i svart - Det farliga villebrådet (uppläsare Olof Thunberg) 5xxxxx

Mannen i svart - I gravvalvet (uppläsare Olof Thunberg) 5xxxxx

Mannen i svart - Marsbon (uppläsare Olof Thunberg) 5xxxxx

Mannen i svart - Villa Näktergal (uppläsare Olof Thunberg) 5xxxxx

Mannen i svart - Si, Mjölkmannen kommer (uppläsare Olof Thunberg) 5xxxxx

 

Diggaren - Lasse O'Månsson med symaskin och paraply 630407

Diggaren - Lasse O'Månsson med symaskin och paraply 630526

 

Orden runt på 30 minuter - O'Månsson och en racergrammofon 600313

 

Jazz o'teket med Lasse O'Månsson 690927

Jazz o'teket med Lasse O'Månsson 691025

Jazz o'teket med Lasse O'Månsson 691122

 

Plattmassörerna - Med ring i näsan på Zurbrunnsvis - Lasse O'Månsson & Bertil Pettersson 670420

Plattmassörerna - Om du hör nåt i luften som surrar... - Lasse O'Månsson & Bertil Pettersson 670504

Plattmassörerna - Två kilo vax ska knådas - Hasse Burman & Bertil Pettersson 670810

Plattmassörerna - Tummen upp för Världsalltet! - Lasse O'Månsson & Bertil Pettersson 67xxxx

Plattmössörerna - Allt om förpupparna på Zanzibar - Lasse O'Månsson & Bertil Pettersson  67xxxx

Plattmassörerna - Lasse O'Månsson & Bertil Pettersson 67xxxx

Plattmassörerna - Intigheten i ett nötskal - Lasse O'Månsson & Bertil Pettersson 67xxxx

Plattmassörerna - Tror ni på ett liv efter 22:45? - Lasse O'Månsson & Bertil Pettersson 67xxxx

 

Åsiktskonstnären - Tage Danielsson tycker fritt och rätt 62xxxx

 

Refrängen - Hasse Tellemars melodialbum 590307

Refrängen - Hasse Tellemars melodialbum 590321

Refrängen - Hasse Tellemars melodialbum 590404

Refrängen - Hasse Tellemars melodialbum 590418

Refrängen - Hasse Tellemars melodialbum 590502

Refrängen - Hasse Tellemars melodialbum 591003

 

 

 

Stort tack säger vi denna vecka till Sladden Hultgren som ensam stått för samtliga program!   :)


- Skvalradio! -

                       
                       

- Retro Explosion - Discjockey "Clabbe"! -

Retro Explosion - Ny radioshow med Claes af Geijerstam! Fredagar i sommar med start Midsommarafton klockan 19 i Sveriges Radio P4!

 


- Lyssnarsiffror för svensk radio vecka 21! -

         

RSS 2.0