- HAPPY HALLOWEEN önskar radiogodis.se! -

Från och med fredag kväll till söndag morgon sänder vi på radiogodis.se denna helg "Halloweengodis" på vår webbradio. Lyssna om du törs!!!
 
(klicka på spökradion här nedan för att komma till radiogodis.se webbradio)
 

- Rekordhögt digitalt radiolyssnande i Storbritannien! -

De digitala plattformarna DAB, internet och digital-TV står nu för 41,9 procent av radiolyssnandet i Storbritannien. För ett år sedan var den andelen 37,8 procent.

 

DAB står för 27,7 procent av lyssnandet, internet och appar för 6,9 procent och digital-TV för 5 procent. När det gäller BBC har DAB 31,2 procent, internet 5,5 procent och digital-TV 4 procent. Reklamradion har 24,4 procent av sin lyssning via DAB, 7,2 proce...nt via internet och 6,3 via digital-TV.

 

För de nationella kanalerna är den digitala andelen 50,6 procent, enligt den senaste lyssnarmätningen från Rajar. Det är första gången som de nationella kanalerna har större lyssning via de digitala plattformarna än via FM och mellanvåg.

 

Tre av BBCs digitala kanaler når nya publikrekord. BBC Radio 4 Extra har ökat antalet lyssnare med hela 35 procent till 2,2 miljoner och är numera större än systerkanalen BBC 6 Music, som ökar med 10 procent till 2,19 miljoner. Även BBC Radio 5 Live Sports Extra ökar – med 42 procent till 1,7 miljoner.

 


- Senaste upplagda programmen i radiogodis.se arkiv vecka 44! -

Så får det bli! Martin Ljung drabbar lyssnarna 54xxxx

 

Sagor och trafikråd berättas av "Tant Anita" (Anita Lindman) 1976

Spöktimmen - Spökhistorier berättade av Håkan Serner och Michael B. Tretow 1984

 

Kvällstoppen med Klas Burling 621030

Kvällstoppen med Rune Hallberg 621127

 

Pop 63 med Klas Burling

 

Tidigt - Kersti Adams-Ray & Lars Lindau spelar musik för nyvakna 920516

 

Lars Lundeberg och en grammofon - Radio Stockholm 890129

Lars Lundeberg och en grammofon - Radio Stockholm 890205

Lars Lundeberg och en grammofon - Radio Stockholm 890219

Lars Lundeberg och en grammofon - Radio Stockholm 890312

Lars Lundeberg och en grammofon - Radio Stockholm 890319

Lars Lundeberg och en grammofon - Radio Stockholm 890409

Lars Lundeberg och en grammofon - Radio Stockholm 8904xx

Lars Lundeberg och en grammofon - Radio Stockholm 8905xx

Lars Lundeberg och en grammofon - Radio Stockholm 8905xx

Lars Lundeberg och en grammofon - Radio Stockholm 890718

Lars Lundeberg och en grammofon - Radio Stockholm 890813

Lars Lundeberg och en grammofon - Radio Stockholm 890820

Lars Lundeberg och en grammofon - Radio Stockholm 89xxxx

Lars Lundeberg och en grammofon - Radio Stockholm 890xxx

 

Radio Stockholm 103,3 (Lars Lundeberg) 920314

Radio Stockholm 103,3 (Lars Lundeberg) 920516

Radio Stockholm 103,3 (Lars Lundeberg) 920712

Radio Stockholm 103,3 (Lars Lundeberg) 92xxxx

 

Drömstationen med Lars Lundeberg - Radio Stockholm 920514

 

Topplistan med Kent Granqvist - Radio Stockholm 920516 (ej komplett)

 

Tage sångaren del 1 - Stefan Wermelin om Tage Danielsson 2015-09-12

Tage sångaren del 2 - Stefan Wermelin om Tage Danielsson 2015-09-19

Tage sångaren - Stefan Wermelin om Tage Danielsson 2015-09-26 (hela programmet)

 

Tage tänkaren del 1 - Stefan Wermelin om Tage Danielsson 2015-09-26

Tage tänkaren del 2 - Stefan Wermelin om Tage Danielsson 2015-10-03

 

Käre Franz! - Ett tackbrev till Franz Schubert från Tage Danielsson 2015-10-03 (mars 1970)

 

(klicka på bilden föreställande ett kassettband för at komma till arkivet hos radiogodis.se) 

 

 
Tack säger vi denna vecka till Lars Lundström som gett oss "Martin Ljung drabbar lyssnarna", "Kvällstoppen" och "Pop 63"!   :)   Ett speciellt tack till Lasse Lundeberg som delat med sig av sin tid på Radio Stockholm under sent 80-tal och tidigt 90-tal!   :)   Roligt tycker vi här på radiogodis.se!

- Efter sex med Ulf Elfving! -

Ni missar väl inte "Efter sex" med Ulf Elfving - ett musikprogram med Radiolegendaren Ulf Elfving, som firar 50 år som programledare på Sveriges Radio. Han presenterar musik från 60- och 70-talen. Han berättar om låtarna och artisterna samt bjuder på en och annan egen musikanekdot...   :)
 
Klicka på bilden med Elfving för att komma till programmets hemsida!
 

- Lyssnarsiffror för svensk radio vecka 42! -


- Varför har vi Sommartid/Vintertid? -

Nu i helgen går vi åter över till normaltid, eller "vintertid" som en del säger.

 

Hör ett reportage från Vetenskapsradion från 1994 genom att klicka på bilden av klockorna här nedan:

 

 


- Lyssnarsiffror för svensk radio vecka 41! -


- MP-förslag om mer lokala nyheter i Public Service! -

Miljöpartiets kulturarbetsgrupp vill ge Sveriges Radio och SVT ett utökat uppdrag att täcka lokala nyheter i ett bredare perspektiv. Detta eftersom allt fler kommuner saknar lokal nyhetsbevakning.

 

Dessutom ska det bli möjligt med fler samarbeten med lokala journalister och mediehus, skriver arbetsgruppen som har tagit fram tolv förslag på kulturområdet.

 

Kulturarbetsgruppen vill också vidareutveckla public service roll till att vara producent och inte distributör.

 

”Kvalitets- och breddkriterier ska ställas på produktionen, men frihet ges att välja olika plattformar för distributionen - det vill säga även det som betraktas som kommersiella arenor, till exempel internet” skriver gruppen.

 

Slutligen föreslås att hela kulturproduktionen i Public Service ska göras tillgänglig genom öppna arkiv och att public service-bolagen får i uppdrag att överföra scenkonst och utställningar till TV. Det senare ska SR och SVT få extra resurser till.

 


- DAB-frågan tas upp i KU! -

Digitalradion kommer att tas upp i riksdagens konstitutionsutskott om några veckor.

 

Tidigare nu i veckan kom Regeringens skrivelse om Riksrevisionens granskning av DAB-frågan. Regeringen meddelade att det inte blir någon utbyggnad av digitalradion med hänvisning till de invändningar och olösta frågor som kom fram under remissen av DAB-förslaget och i Riksrevisionens granskning. Men Regeringen kommer att följa utvecklingen i andra länder, bland annat i Norge där FM-sändningarna släcks 2017 (med undantag för mindre lokala stationer). Därefter kan det inte uteslutas att frågan aktualiseras på nytt, enligt regeringen.

 

Varje granskning av Riksrevisionen ska kommenteras av Regeringen och sedan tas upp i ett riksdagsutskott. Eftersom DAB-radion är en yttrandefrihetsfråga hamnar DAB-frågan i konstitutionsutskottet.

 

”Det vi formellt behandlar är regeringens skrivelse till riksdagen, där Regeringen kommenterar Riksrevisionens iakttagelser. Skrivelsen kommer att behandlas på sedvanligt sätt, det vill säga resultatet blir ett betänkande där utskottet kommenterar skrivelsen och de eventuella följdmotioner som väcks med anledning av skrivelsen” säger Andreas Norlén (M) som är ordförande i KU.

 

”Skrivelsen inkom den 14 oktober och det är sedan 15 dagars motionstid. Därefter inleds behandlingen som pågår under några veckor. Utskottet kan också besluta att bjuda in till exempel Riksrevisionen att redogöra för rapporten” fortsätter Andreas Norlén.

 


- Inget nytt i Regeringens DAB-skrivelse! -

Det blev inga nya besked om framtiden för DAB i regeringens skrivelse om Riksrevision-rapporten. Regeringen säger samma sak som i debattartikeln i somras och i budgeten som kom nyligen. Det innebär att DAB inte byggs ut men att utvecklingen i andra länder, exempelvis Norge, kommer följas. Några detaljer om hur den internationella utvecklingen ska följas ges dock inte. Inte heller får Sveriges Radio veta något om sina fortsatta DAB-sändningar. Idag har SR tillstånd för digitala sändningar endast i Stockholm, Göteborg, Malmö och Luleå.

 

”Enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen visar remissutfallet att det för närvarande finns alltför många invändningar och olösta frågor för att regering och riksdag ska kunna fatta beslut om en så avgörande och genomgripande förändring som en digital övergång och släckning av FM-nätet innebär. Regeringen avser därför inte att gå vidare med utredningens förslag. Mot bakgrund bland annat av den internationella utvecklingen kan det dock enligt regeringens bedömning inte uteslutas att frågan om en digitalisering av marksänd radio kan komma att aktualiseras på nytt i framtiden. Regeringen kommer därför att fortsätta att följa utvecklingen i omvärlden, bland annat i Norge där beslut har fattats om en övergång till digital marksänd radio under 2017” skriver kulturdepartementet i skrivelsen.

 

Regeringen har alltså valt att inte i nuläget beställa en utredning av de oklarheter och frågetecken som framkommit i remissvaren och Riksrevisionens rapport. Istället är de olösta frågorna ett argument för att tills vidare stoppa digitaliseringen av radion.

 

Som anledning till att inte gå vidare med DAB nämns otillräckligt stöd bland remissinstanserna och slutsatserna i Riksrevisionens granskning. Även oenigheten mellan de två reklamradiobolagen om FM-tillstånden ska förlängas eller utlysas har bidragit.

 

Enligt Riksrevisionen är en övergång till marksänd digitalradio förknippad med betydande risker, bland annat dessa: lyssnarna kanske inte köper nya mottagare, det finns risk för sämre yttäckning än med FM, det kan komma nya och bättre tekniska lösningar i framtiden, DAB bygger inte på internet och konsumenterna har hittills inte visat någon efterfrågan för DAB-mottagare. Dessutom innebär en övergång kostnader för lyssnarna.

 

Riksrevisionen kritiserar också förslaget att släcka ned FM när mer än 50 procent lyssnar via digitala distributionsformer. Det finns mätningsproblem och att släcka ned när 50 procent fortfarande använder FM ses som olyckligt ur beredskapsperspektiv. Frekvenserna som är avsatta av DAB kan dessutom användas för annat som är av större samhällsekonomiskt värde än radio. I remissvaren framgick även att många tvivlar på att DAB kan användas för viktigt meddelande till allmänheten. Ett annat argument har varit att man i Sverige, till skillnad från i Norge och Danmark, inte skulle kunna samordna försvarets radiokommunikationer med DAB.

 

(klicka på bilden här nedan för att ta del av hela Regeringens skrivelse)

 


- Lyssnarsiffror för svensk radio vecka 40! -


- AER vill ha "must carry"-regel för radio! -

Reklamradions europeiska organisation AER vill tvinga kabelnät och satellitbolag att distribuera radio. Det framgår av AER-s remissvar till EU-s översyn av direktivet för audiovisuella tjänster.

 

De flesta länder i Europa har redan en ”must carry”-regel för TV som gäller antingen för public service-kanalerna eller för alla TV-kanaler som sänds i etern. Men för radion saknas ofta ett sådant tvång.

 

Anledningen till AERs förslag är att organisationen befarar att radion försvinner från kabelutbudet i framtiden. AER vill även se till att FM-sändningarna via kabel fortsätter och att radiomottagare och programguider finns tillgängliga i mobiler och andra elektroniska apparater.

 


- P4 rekryterar från P3 till nytt kvällsprogram! -

Nu är det klart vad som ersätter de finska regionalprogrammen i P4. "Kvällspasset" ska sändas från Göteborg och Malmö på tidig kvällstid. Alla programledare har tidigare hörts i P3.

 

Kvällspasset i P4 sänds vardagar 17.35-18.38 med start 2 november. Christer Lundberg, Måns Nilsson och Nadia Jebril ska ge en ”personlig blick på tillvarons och nyhetsflödets små och stora händelser” enligt ett pressmeddelande.

 

Måndag, tisdag och onsdag sänds programmet från Göteborg med Christer Lundberg som programledare och Morgan Larsson som sidekick och Hanna Andersson som redaktör. Christer Lundberg och Morgan Larsson har under många år sänt på P3, senast i "Christer och Morgan rapporterar".

 

”Det känns som en stor ära, och ett stort ansvar, att leda en show i Sveriges största kanal. Programmet kommer att bli en morf av Studio Ett, En ding ding värld, Nationalencyklopedin och Bingolotto – allt filtrerat genom mitt skägg” säger Christer Lundberg.

 

På torsdagar och fredagar görs Kvällspasset i Malmö med Måns Nilsson och Nadia Jebril som programledare. Måns Nilsson är känd som ena halvan av komikerduon "Anders & Måns" och har gjort P3s "Så funkar det" och "Wallraff", medan Nadia Jebril närmast kommer från P4 Malmöhus, men hon har även varit programledare för "Verkligheten och arbetat" med P4 Extra.

 

”Jag har länge längtat efter att sända radio igen. Koncentrationen och nerven under en direktsändning hittar jag ingen annanstans” säger Måns Nilsson.

 

Kvällspasset var tidigare namnet på ett P3-program som började sändas 2006 från Göteborg.

 


- Lyssnarsiffror för svensk radio vecka 39! -


- Danska FM-tillstånd för lokalradion förlängs inte fram till 2019! -

De lokala radiostationerna i Danmark får inte sina FM-tillstånd förlängda till 2019 som det tidigare sagts. En ny politisk överenskommelse gör att stationerna måste ansöka om nya tillstånd nästa år.

 

Anledningen till förändringen är att förutsättningarna för FM-tillstånden har förändrats av det tilläggsavtal om digitalradion som slöts av de politiska partierna i våras. I avtalet ingår att utbyggnaden av DAB-näten fortsätter, men att FM inte kommer att släckas ned som planerat 2019. Istället ska ett beslut om FM tas först när mer än hälften av radiolyssnandet i Danmark sker via DAB eller internet. En FM-släckning genomförs tidigast två år efter ett sådant beslut.

 

Den så kallade kammaradvokaten, som är rådgivare till regeringen, har dessutom kommit fram till att en förlängning av tillstånden till 2019 skulle kunna underkännas av EU-domstolen som oproportionerligt lång.

 

De lokala FM-tillstånden kommer automatiskt att förlängas till utgången av 2016. Under nästa år kommer tillstånden att utlysas på nytt och inför det inleder Kulturstyrelsen en dialog med radiobranschen. Regeringen kommer även att presentera att nytt förslag om villkoren för den ickekommersiella radion, som motsvarar närradion i Sverige.

 


- DAB-bolagen får skjuta upp sändningsstarten! -

De bolag som har fått tillstånd att sända digital kommersiell radio får uppskov med sändningsstarten. Det beslutet tog Myndigheten för Radio & TV tidigare nu i veckan, bara en dag innan sändningarna skulle vara igång enligt reglerna i tillstånden.

 

Det nya datumet som gäller nu är 1 juli 2016, alltså samma datum som bolagen föreslog nyligen i en gemensam skrivelse. Bolagen får alltså nio månader extra på sig att komma igång. A...nledningen till att de vill vänta med starten är att tillståndshavarna anser att förutsättningarna för digitalradio förändrats av regeringens nej till digitalradiosamordningens plan och att det därför behövs ökad klarhet om de framtida villkoren. Myndigheten skriver dock i sitt beslut att ytterligare uppskov ”inte bör kunna påräknas”.

 

”Vad gäller begäran om uppskov med att inleda sändningar till den 1 juli 2016 finner myndigheten att ett sådant uppskov bör medges med hänsyn till tillståndshavarnas behov att analysera förutsättningarna för att sända digital kommersiell radio efter regeringens uttalande att den tills vidare inte avser att genomföra digitalradiosamordningens plan för övergång från analog till digital marksänd radio. Något ytterligare uppskov bör dock inte kunna påräknas” skriver Myndigheten för Radio & TV.

 

Tidpunkterna för hur stor del av sändningsområdena som ska nås ändras också. För de nationella tillstånden gäller att 35 procent av befolkningen ska nås 1 april 2017, 50 procent 1 april 2018 och 70 procent 1 april 2019. För de regionala tillstånden gäller samma täckning och tidpunkter men inom de regioner tillstånden omfattar.

 


RSS 2.0